GUS: PKB w II kw. ’19, inflacja w VII, obroty tow. w VI

14.08.2019
Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2019 r. wzrósł o 4,4 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 4,7 proc. rdr w I kw. 2019 r. – wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł o 0,8 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kwartale 2019 r. gospodarka urosła o 4,5 …

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2019 r. wzrósł o 4,4 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 4,7 proc. rdr w I kw. 2019 r. – wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kdk PKB wzrósł o 0,8 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kwartale 2019 r. gospodarka urosła o 4,5 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w I kwartale GUS poda 30 sierpnia 2019 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kw. 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.08.2019 r.

W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1 proc.. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny podał też, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z czerwcem 2019 r. ceny nie zmieniły się.

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w lipcu 2019 r. ceny rdr wzrosły o 2,9 proc., a mdm 0,0 proc.

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2019 r. wyniósł 0,2 mld euro – podał także Główny Urząd Statystyczny.

map/ana/osz/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test