IERiGŻ: Ceny żywności wyższe w grudniu ‘18 niż w ’17

12.10.2018
W grudniu 2018 r. ceny detaliczne żywności będą nieznacznie wyższe niż w grudniu 2017 r. – oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. „W ostatnich miesiącach br. w Polsce należy się liczyć z przyspieszeniem dynamiki wzrostu cen żywności ze względu na wzrost presji popytowej i kosztowej” – napisali. „Uwzględniając działanie czynników sezonowych, stymulujących m.in. …

W grudniu 2018 r. ceny detaliczne żywności będą nieznacznie wyższe niż w grudniu 2017 r. – oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„W ostatnich miesiącach br. w Polsce należy się liczyć z przyspieszeniem dynamiki wzrostu cen żywności ze względu na wzrost presji popytowej i kosztowej” – napisali.

„Uwzględniając działanie czynników sezonowych, stymulujących m.in. wzrost cen jaj, mleka, owoców i warzyw w okresie jesienno-zimowym oraz obserwowany wzrost cen zbóż spowodowany suszą, jak również zwiększający się poziom pozasurowcowych kosztów przetwórstwa i obrotu kreowany przez wysoką dynamikę płac, wzrost cen paliw i kosztów transportu oraz utrzymujące się korzystne tendencje w eksporcie, można przypuszczać że w grudniu 2018 r. ceny detaliczne żywności będą nieco wyższe, niż w 2017 r.” – dodano.

W sierpniu 2018 r., w porównaniu z sierpniem 2017 r., wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 2,1 proc. (PAP Biznes)

map/asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test