IRG SGH: W III kwartale spadek koniunktury

13.08.2019
W III kw. odnotowano pogorszenie koniunktury w polskiej gospodarce, mocniejsze niż średnio dla tej pory roku, i należy oczekiwać jej dalszego osłabienia – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. “Wartość barometru IRG SGH (BARIRG) w III kwartale 2019 r. wynosi -5 pkt. (…) W ujęciu kwartalnym wartość barometru zmniejszyła się o 4,3 pkt. Spadek …

W III kw. odnotowano pogorszenie koniunktury w polskiej gospodarce, mocniejsze niż średnio dla tej pory roku, i należy oczekiwać jej dalszego osłabienia – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

“Wartość barometru IRG SGH (BARIRG) w III kwartale 2019 r. wynosi -5 pkt. (…) W ujęciu kwartalnym wartość barometru zmniejszyła się o 4,3 pkt. Spadek wartości barometru jest większy od średniego spadku dla tej pory roku” – napisano w komunikacie z badania.

“Analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na pogłębianie się negatywnego oddziaływania czynników cyklicznych. W czwartym kwartale ustaje pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych. Należy zatem oczekiwać dalszego pogorszenia koniunktury” – dodano.

Największe pogorszenie koniunktury w III kw. miało miejsce według IRG w transporcie samochodowym, wysokie spadki wartości wskaźników

miały miejsce w przemyśle przetwórczym i budownictwie, a mniejszy spadek miał miejsce w handlu.

Poprawę aktywności gospodarczej odnotowano w rolnictwie, sektorze bankowym i gospodarstwach domowych.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test