KNF: Wyniki banków w 2017 roku powinny być lepsze od prognoz

12.01.2018
Wynik sektora bankowego w 2017 roku powinien być lepszy od pierwotnych prognoz – napisała Komisja Nadzoru Finansowego w informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2017 r. „Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10 proc.” – napisano w raporcie. „Trzeba jednak dodać, …

Wynik sektora bankowego w 2017 roku powinien być lepszy od pierwotnych prognoz – napisała Komisja Nadzoru Finansowego w informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2017 r.

„Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10 proc.” – napisano w raporcie.

„Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie zrealizowany wynik będzie lepszy od tego, jaki wynika z przedłożonych planów” – dodano.

Według danych KNF, zrealizowany w okresie I-IX 2017 roku wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 10,54 mld zł i był o 7,5 proc. niższy od osiągniętego rok wcześniej. Wynik banków komercyjnych wyniósł 9,92 mld zł, czyli spadł 8,8 proc. rdr.

KNF podała, że na koniec września 2017 roku wynik finansowy netto banków, które sporządziły prognozy dla potrzeb UKNF, był o 11,8 proc. wyższy od tego, jaki był prognozowany na ten okres.

Według danych NBP, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2017 r. wyniósł 12,79 mld zł, czyli spadł o 2,1 proc. rdr

KNF podała w raporcie, że pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej, nadal rekomenduje utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków – jej dalsze wzmocnienie.

KNF podała, że w okresie I-IX 2017 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. znaczne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły