Konsensus PAP: Wyn., sprzedaż, produkcja, prognozy CPI i PKB

12.06.2019
Ekonomiści szacują, że w maju 2019 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 7,2 proc. rdr, a zatrudnienie wzrosło o 2,9 proc. rdr – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych, według szacunków ekonomistów, w maju 2019 r. wzrosła o 7,5 proc. rdr, a mdm spadła o 1,5 proc. …

Ekonomiści szacują, że w maju 2019 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 7,2 proc. rdr, a zatrudnienie wzrosło o 2,9 proc. rdr – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes.

Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych, według szacunków ekonomistów, w maju 2019 r. wzrosła o 7,5 proc. rdr, a mdm spadła o 1,5 proc. – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. Zdaniem ekonomistów, sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła rdr o 8,8 proc.

Z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes wynika, że prognozy inflacji CPI w Polsce na koniec 2019 r. w ciągu miesiąca wzrosły do 2,7 proc. z 2,5 proc. szacowane przed miesiącem. O 0,2 pkt. proc. spadły z kolei szacunki inflacji bazowej, która w grudniu 2019 r. – zdaniem ekonomistów – wyniesie 2,0 proc. rdr.

Zgodnie ze wstępnym odczytem Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. wzrosły o 2,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc.

Saldo rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2019 r. było dodatnie i wyniosło 518,0 mln euro – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. Zdaniem ekonomistów, eksport w kwietniu 2019 r. wzrósł o 10,4 proc. rdr, a import wzrósł o 8,7 proc. rdr.

Ekonomiści szacują, że produkcja przemysłowa w maju 2019 r. wzrosła o 7,8 proc. rdr, a mdm wzrosła o 0,5 proc. – wynika też z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. W ocenie ekonomistów, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 15,0 proc. rdr.

Prognozy wzrostu PKB Polski w 2019 r. wzrosły w ciągu miesiąca o 0,4 pkt. proc. do 4,6 proc. rdr – wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes. W górę poszły też prognozy wzrostu gospodarczego w poszczególnych kwartałach – ekonomiści oczekują, że dynamika PKB w II-IV kw. 2019 r. wyniesie odpowiednio: 4,5 proc., 4,6 proc. i 4,5 proc.

pat/gor/ana/osz/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test