Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia – 25,5 mld zł w 10 lat

11.06.2019
Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia wynosi 25,5 mld zł w ciągu 10 lat – wynika z oceny skutków regulacji. We wtorek na stronach RCL zaprezentowano projekt ustawy. W osr do projektu napisano, że rozwiązania mają na celu:” zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zwolnienie od tego …

Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia wynosi 25,5 mld zł w ciągu 10 lat – wynika z oceny skutków regulacji.

We wtorek na stronach RCL zaprezentowano projekt ustawy.

W osr do projektu napisano, że rozwiązania mają na celu:” zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zwolnienie od tego podatku przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł; zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.” – napisano.

map/ asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test