Łon, RPP: Postulat wyłączenia Polski z obowiązku przyjęcia euro

15.04.2019
Warto wysunąć postulat oficjalnego wyłączenia Polski z obowiązku przyjęcia euro – napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. „We współczesnym świecie opanowanym przez korporacje międzynarodowe nasza ojczyzna musi się rozwijać, musi trwać. Żeby było to możliwe należy bronić złotego. Jednocześnie po raz kolejny chciałbym podkreślić wagę potrzeby utrzymania własnej polityki pieniężnej i  …

Warto wysunąć postulat oficjalnego wyłączenia Polski z obowiązku przyjęcia euro – napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon.

„We współczesnym świecie opanowanym przez korporacje międzynarodowe nasza ojczyzna musi się rozwijać, musi trwać. Żeby było to możliwe należy bronić złotego. Jednocześnie po raz kolejny chciałbym podkreślić wagę potrzeby utrzymania własnej polityki pieniężnej i niewchodzenia do strefy euro. Uważam wręcz, że warto by wysunąć postulat oficjalnego wyłączenia Polski z obowiązku przyjęcia euro” – napisał członek RPP.

Zgodnie z Traktatem o UE (Traktatem z Maastrichtu) każdy kraj członkowski UE jest zobowiązany dążyć do spełnienia kryteriów konwergencji i wprowadzenia euro. Polska jest zobowiązana do wprowadzenia euro również na mocy Traktatu Akcesyjnego, jednak nie ma wyznaczonej konkretnej daty przyjęcia wspólnej waluty.

Zdaniem Łona Rada Polityki Pieniężnej prowadzi stabilną i odpowiedzialną politykę pieniężną. Ekonomista proponuje, by prezes NBP zorganizował w rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu po okresie zaborów (było to 29 kwietnia 1924 r.) specjalną konferencję prasową, na której mógłby przedstawić zalety polskiego złotego i jego „ogromne znacznie” dla polskiej gospodarki.

tus/ana/ WK/OF

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test