MF: Możliwa emisja SPW na rekompensaty za abonament RTV

11.01.2019
Ministerstwo Finansów miałoby dokonać emisji SPW na 1,26 mld zł z tytułu ubytków wpływów z opłat abonamentowych wynikających z ustawowych zwolnień od tych opłat w latach 2018-19 i przekazać je wskazanym przez KRRiTV jednostkom publicznego radia i TV – przewiduje projekt ustawy złożony w piątek przez grupę posłów PiS w Sejmie. „Z (…) wyliczeń wynika, …

Ministerstwo Finansów miałoby dokonać emisji SPW na 1,26 mld zł z tytułu ubytków wpływów z opłat abonamentowych wynikających z ustawowych zwolnień od tych opłat w latach 2018-19 i przekazać je wskazanym przez KRRiTV jednostkom publicznego radia i TV – przewiduje projekt ustawy złożony w piątek przez grupę posłów PiS w Sejmie.

„Z (…) wyliczeń wynika, iż rekompensata przyznana za każdy rok nią objęty nie może przekraczać 956.653.344 zł. W związku z powyższym maksymalna rekompensata, która mogłaby na tej podstawie przysługiwać jednostkom publicznej radiofonii i telewizji za lata 2018 i 2019 wynosiłaby 1.913.306.888 zł. Proponuje się jednak, aby rekompensata przyznana jednostkom publicznej radiofonii i telewizji na podstawie projektowanej ustawy z tytułu ubytków wpływów z opłat abonamentowych wynikających z ustawowych zwolnień od tych opłat w latach 2018 i 2019 wyniosła 1.260.000.000 zł” – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

„Zaproponowany w projekcie ustawy mechanizm rekompensaty bazuje na emisji skarbowych papierów wartościowych. (…) Na podstawie uchwały KRRiT określającej kwotę rekompensaty oraz sposób podziału skarbowych papierów wartościowych pomiędzy spółki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawnioskuje do Ministra Finansów o przekazanie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej wskazanej w uchwale KRRiT. Minister Finansów na tej podstawie wyemituje obligacje skarbowe i przekaże je zgodnie z decyzją wskazaną w uchwale KRRiT wskazanym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji” – dodano.

Poprzednie rekompensaty za lata 2010–2017 (980 mln zł) pochodziły bezpośrednio z budżetu państwa.

W projekcie ustawy zapisano, że minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

tus/ asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test