MF: Tendencje demograficzne zagrożeniem dla gospodarki

14.06.2018
Negatywne tendencje demograficzne są zagrożeniem dla dynamicznego rozwoju gospodarki w Polsce oraz trwałej konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową – uważa Ministerstwo Finansów w dokumencie Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową. „W dłuższym horyzoncie, potencjalne ryzyko dla dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki oraz procesu trwałej konwergencji z UGW stanowią negatywne tendencje demograficzne” – napisano. Według …

Negatywne tendencje demograficzne są zagrożeniem dla dynamicznego rozwoju gospodarki w Polsce oraz trwałej konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową – uważa Ministerstwo Finansów w dokumencie Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową.

„W dłuższym horyzoncie, potencjalne ryzyko dla dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki oraz procesu trwałej konwergencji z UGW stanowią negatywne tendencje demograficzne” – napisano.

Według MF współczynnik dzietności, wynoszący w 2016 roku 1,39 nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń i jest jednym z najniższych w Europie. Nieznacznie gorsze wyniki odnotowują wyłącznie kraje Południa, tj. Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja oraz Malta i Cypr.

„Analizując piramidy obrazujące strukturę płci i wieku społeczeństw można zidentyfikować wyraźnie szybsze przeobrażenie do piramidy odwrotnej w przypadku Polski niż całej UE. W najbliższych dekadach może stworzyć to istotne ryzyka dla procesu trwałej konwergencji” – napisano.

map/ asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły