MF: Wzrost PKB i poprawa dochodów z ograniczonym wpływem na CPI

13.02.2018
Przyspieszenie tempa wzrostu, dobra sytuacja na rynku pracy oraz poprawa sytuacji dochodowej ludności mają ograniczony wpływ na odbicie inflacji – ocenia Ministerstwo Finansów.  „Wzrost inflacji na przełomie lat 2016/2017 był związany przede wszystkim ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych. Poziom inflacji bazowej (tj. wskaźnika CPI po wyłączeniu żywności i energii) w 2017 r. utrzymywał …

Przyspieszenie tempa wzrostu, dobra sytuacja na rynku pracy oraz poprawa sytuacji dochodowej ludności mają ograniczony wpływ na odbicie inflacji – ocenia Ministerstwo Finansów. 

„Wzrost inflacji na przełomie lat 2016/2017 był związany przede wszystkim ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych. Poziom inflacji bazowej (tj. wskaźnika CPI po wyłączeniu żywności i energii) w 2017 r. utrzymywał się na niskim poziomie (średnio w roku 0,7 proc.), wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP, co może świadczyć o tym, że przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej społeczeństwa na razie w ograniczonym stopniu znajdują odbicie w przyspieszeniu dynamiki wzrostu cen” – napisał wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły