MF: Rozwój usług finansowych tak, ale w tempie umiarkowanym

14.06.2018
Rozwój sektora usług finansowych w Polsce powinien zachować umiarkowane tempo – uważa Ministerstwo Finansów w dokumencie Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową. „Dysproporcje występujące pomiędzy Polską a strefą euro w zakresie podobieństwa struktur finansowych są efektem m.in. niższego poziomu rozwoju sektora finansowego. Niska relacja aktywów sektora finansowego do PKB wskazuje na przestrzeń do dalszego …

Rozwój sektora usług finansowych w Polsce powinien zachować umiarkowane tempo – uważa Ministerstwo Finansów w dokumencie Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową.

„Dysproporcje występujące pomiędzy Polską a strefą euro w zakresie podobieństwa struktur finansowych są efektem m.in. niższego poziomu rozwoju sektora finansowego. Niska relacja aktywów sektora finansowego do PKB wskazuje na przestrzeń do dalszego zrównoważonego rozwoju sektora usług finansowych w Polsce, który stopniowo następuje. Rozwój ten jednak powinien zachować umiarkowane tempo i zachodzić jednocześnie z rozwojem rynków kapitałowych” – napisano.

„Z uwagi na stabilność obecnego, tradycyjnego modelu systemu bankowego, konwergencję do stanu obserwowanego w rozwiniętych państwach UGW nie zawsze należy uznać za pożądaną” – napisano.

MF ocenia, że w Polsce relacja aktywów sektora finansowego do PKB kształtuje się na poziomie 136,6 proc. PKB i poziom ten – zbliżony do wartości obserwowanych na Słowacji – jest jednym z najniższych w UE.

map/ asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły