MRPiPS: Stopa bezrobocia w XI wyniosła 5,8 proc. vs 5,7 proc. w X

06.12.2018
„Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec listopada 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. W porównaniu do października wzrosła o 0,1 pkt. procentowego” – napisano w komunikacie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. „W urzędach pracy zarejestrowanych jest 951,6 tys. osób. To o 116,1 tys. mniej niż przed …

„Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec listopada 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. W porównaniu do października wzrosła o 0,1 pkt. procentowego” – napisano w komunikacie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

„W urzędach pracy zarejestrowanych jest 951,6 tys. osób. To o 116,1 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,9 proc.). W listopadzie br. do urzędów pracy zgłoszono 107,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej” – podano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych na koniec października 2018 roku wyniosła 938,5 tys. osób.

GUS poda dane o stopie bezrobocia 21 grudnia 2018 r.

tus/ana/mj/osz/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test