NBP: W Polsce nastąpiła stabilizacja efektu przeniesienia

12.03.2018
W Polsce w ostatnich latach nastąpiła stabilizacja efektu pass-through – wynika z raportu „Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Stan wiedzy w 2017 roku”, opublikowanego przez NBP. „Badanie przeprowadzone przy zastosowaniu modelu SVAR (McCarthy, 1999) na danych kwartalnych i miesięcznych potwierdza, że w ostatnich latach (od 2013/2014 r. w zależności od rodzaju cen) mamy do …

W Polsce w ostatnich latach nastąpiła stabilizacja efektu pass-through – wynika z raportu „Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Stan wiedzy w 2017 roku”, opublikowanego przez NBP.

„Badanie przeprowadzone przy zastosowaniu modelu SVAR (McCarthy, 1999) na danych kwartalnych i miesięcznych potwierdza, że w ostatnich latach (od 2013/2014 r. w zależności od rodzaju cen) mamy do czynienia ze stabilizacją efektu pass-through – na poziomie 0,06-0,08 dla cen konsumpcyjnych, 0,30-0,34 dla cen produkcji sprzedanej przemysłu i 0,83-0,88 dla cen transakcyjnych w imporcie. Szybkość reakcji cen na zmiany kursu walutowego jest podobna, jak w poprzednich badaniach” – napisano w raporcie.

„W przypadku cen konsumpcyjnych 39 proc. zmiany ceny jest realizowane w ciągu pierwszego kwartału po zaburzeniu kursu, dla cen produkcji sprzedanej przemysłu – 74 proc., a dla cen transakcyjnych w imporcie – 77 proc. Praktycznie całość efektu pass-through jest realizowana w ciągu czterech kwartałów po zmianie kursu” – dodano.

Ekonomiści NBP zwrócili uwagę na różną skalę efektu w poszczególnych okresach cyklu koniunkturalnego.

„Wyniki oszacowania efektu przeniesienia zmian kursu walutowego na inflację bazową otrzymane z modelu QMOTR pokazują, że efekt pass-through – wynoszący średnio ok. 0,08 – zmienia się od 0,02 w najniższym punkcie depresji do ok. 0,14 w szczycie aktywności gospodarczej. Nieznacznie większy wpływ kursu walutowego na ceny konsumpcyjne podczas pogorszenia koniunktury wiąże się z dążeniem firm do utrzymania udziału w rynku – przedsiębiorstwa eksportujące do kraju z deprecjonującą się walutą są bardziej skłonne do obniżenia ceny niż do jej podwyższania podczas aprecjacji waluty” – napisali.

„Efekt ten przestaje działać w skrajnych okresach cyklu koniunkturalnego. Różnica reakcji cen na inflację między dnem kryzysu a szczytem koniunktury wynosiła w cytowanym badaniu 0,17, a obecnie – 0,13, pozostając na statystycznie niezmienionym poziomie mimo spadku efektu pass-through z ok. 0,21 do ok. 0,08” – dodali.

pud/ jtt/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły