• Obserwator Finansowy

Nowa moneta NBP: Sejm Ustawodawczy 1919-1922

08.02.2019

Narodowy Bank Polski 8 lutego 2019 r.  wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł „Sejm Ustawodawczy 1919-1922”.

10 lutego 1919 r. po raz pierwszy w niepodległej Polsce zebrał się Sejm. Przemawiający z tej okazji Naczelnik Państwa Józef Piłsudski stwierdził: „W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem” – pisze w folderze emisyjnym dr Błażej Popławski. Dzieło Sejmu Ustawodawczego doprowadziło do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych i stworzyło filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Ukoronowaniem jego prac było przyjęcie 17 marca 1921 r. Konstytucji, która wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Odwoływała się do monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz. Władzę zwierzchnią przyznawała narodowi – wyjaśnia dr Popławski.

Dr Popławski zauważa, że na rewersie monety, upamiętniającej 100. rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego, przedstawiono portret Wojciecha Trąmpczyńskiego (1860–1953) oraz głowicę jego laski marszałkowskiej. Wojciech Trąmpczyński był prawnikiem, działaczem Narodowej Demokracji. Został wybrany na marszałka Sejmu Ustawodawczego. Następnie, w latach 1922–1927 pełnił urząd marszałka Senatu, a później w latach 1928–1935 zasiadał w ławach poselskich.

Na awersie monety wprowadzono – podkreślając ciągłość tradycji parlamentarnych – godła II i III Rzeczypospolitej na tle polskiej flagi oraz napis „Salus rei publicae suprema lex” (Dobro republiki najwyższym prawem). Jak zaznacza dr Popławski, dewiza, przypisywana Cyceronowi lub Salustiuszowi, była maksymą Sejmu II Rzeczypospolitej.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 15 000 sztuk, jej cena wynosić będzie 120 zł brutto. Monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 27 lutego 2019 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrne i złote zestawy monet: „100 lat złotego”.

Szczegóły: www.nbp.pl/monety.

BP NBP WK/OF

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test