• Obserwator Finansowy

Nowa moneta NBP: Stanisław Kasznica „Wąsowski”

16.04.2019

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu 16 kwietnia 2019 r. nową srebrną monetę kolekcjonerską Stanisław Kasznica „Wąsowski” o nominale 10 zł.

Stanisław Kasznica urodził się 25 lipca 1908 r. we Lwowie w rodzinie prawniczej. (…) Po klęsce wrześniowej skupił się na działalności niepodległościowej w tajnej Organizacji Polskiej. W 1942 r. uczestniczył w powołaniu nowej organizacji wojskowej – Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). (…)  W sierpniu 1945 r. został p.o. komendanta głównego NSZ. Na przełomie 1945 i 1946 r. wraz z częścią ocalałej kadry wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Był jednym z najbardziej poszukiwanych przez UB i NKWD Żołnierzy Wyklętych. Za jego ujęcie wyznaczono wysoką nagrodę (…) Ostatni komendant NSZ wpadł w ręce komunistów 15 lutego 1947 r. w Zakopanem, gdzie przebywał wraz z rodziną. (…) W dniu 2 marca 1948 r. został skazany na czterokrotną karę śmierci. Zamordowany 12 maja 1948 r. W 1992 r. dzięki staraniom rodziny wyrok unieważniono. (…) Jego szczątki zostały ekshumowane w 2012 r. na „Łączce” Powązek Wojskowych w Warszawie – pisze w folderze emisyjnym Tadeusz Płużański.

Na rewersie monety znajdują się wizerunki: Stanisława Kasznicy „Wąsowskiego”, orderu Virtuti Militari, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”.

Na awersie srebrnej monety przedstawiono rozerwane kraty więzienne. Na każdej polskiej monecie znajdują się: nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 13 000 sztuk, jej cena wynosi 130 zł brutto. Monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Szczegóły

BP NBP WK/OF

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test