Premier: Deficyt sektora gg w 2019-20 r. w przedz. 2-3 proc. PKB

26.03.2019
Deficyt sektora finansów publicznych w latach 2019-2020 ukształtuje się w przedziale 2-3 proc. PKB i nie przekroczy unijnego kryterium 3 proc. PKB – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. „My trzymamy się ściśle ram unijnych w kwestii deficytu sektora gg. Chcemy się ich trzymać. (…) Mamy ambicję, by w tym i przyszłym roku utrzymać się …

Deficyt sektora finansów publicznych w latach 2019-2020 ukształtuje się w przedziale 2-3 proc. PKB i nie przekroczy unijnego kryterium 3 proc. PKB – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

„My trzymamy się ściśle ram unijnych w kwestii deficytu sektora gg. Chcemy się ich trzymać. (…) Mamy ambicję, by w tym i przyszłym roku utrzymać się w ryzach deficytu budżetowego sektora gg 2-3 proc. PKB, nie przekroczyć tych 3 proc.” – powiedział na konferencji prasowej Morawiecki.

Jednocześnie premier zaznaczył, że „ograniczenia budżetowe, w ramach których się poruszamy, nie mogą zostać przekroczone, ponieważ wchodzimy już teraz w fazę budżetowania na 2020 r. i widzimy co jest, a co nie jest możliwe z punktu widzenia kolejnych, wielomiliardowych wydatków; kolejne wydatki będą możliwe po kolejnym uszczelnieniu, po kolejnych sukcesach gospodarczych”.

Jak dodał premier, będzie emisja „nowego długu” w związku z pakietem fiskalnym. „Te 20-30 mld zł chcemy, jak niektórzy mówią, znaleźć. Tego się nie znajduje, to jest bardzo ciężka praca. (…) Mimo wszystkich miejsc uszczelnienia, miejsc oszczędności, zmniejszenia wydatków, też będzie emisja nowego długu, związanego z pakietem fiskalnym, stąd zapewne pewien przyrost deficytu sektora finansów publicznych, ale będziemy się go starali utrzymać w ryzach kryterium konwergencji z Maastricht, czyli 3-proc. deficytu” – powiedział na konferencji prasowej.

us/ osz/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test