Prognoza zatrudnienia w Polsce w II kw. ’18 r. wynosi +11 proc.

13.03.2018
Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w II kwartale 2018 roku wynosi +11 proc. – wynika z badania agencji pracy Manpower. Pozytywne deklaracje pracodawców odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju. „To 20 kwartał z rzędu, gdy pracodawcy będą zatrudniać. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +11 proc. …

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w II kwartale 2018 roku wynosi +11 proc. – wynika z badania agencji pracy Manpower. Pozytywne deklaracje pracodawców odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju.

„To 20 kwartał z rzędu, gdy pracodawcy będą zatrudniać. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +11 proc. W ujęciu rocznym prognoza uległa poprawie o 1 punkt procentowy, w ujęciu kwartalnym pozostaje bez zmian. Spośród 752 pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, 18 proc. planuje powiększać swoje zespoły, 3 proc. deklaruje redukcję etatów, a 76 proc. nie przewiduje zmian personalnych” – napisano w komentarzu do badania.

Jak wynika z badania, w II kwartale 2018 roku we wszystkich 10 analizowanych sektorach rynku prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia.

„Najwyższy wynik, czyli +26 proc. odnotowano w sektorze produkcja przemysłowa. To jednocześnie najbardziej optymistyczna prognoza dla tej branży od III kw. 2008 r. Dwucyfrowy wzrost zatrudnienia zadeklarowali też pracodawcy z branż restauracje/hotele (+14 proc.), budownictwo (+13 proc.), transport/logistyka/komunikacja (+11 proc.), finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi (+10 proc.)” – napisano.

„Najniższy wynik spośród wszystkich przebadanych obszarów zadeklarowani przedstawiciele firm z sektora energetyka/gazownictwo/wodociągi, instytucje sektora publicznego, rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo – po +6 proc. dla każdego z nich” – dodano.

Pracodawcy we wszystkich 6 badanych regionach planują zwiększyć zatrudnienie.

„Największego wzrostu spodziewają się firmy z centralnej Polski, które deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +13 proc. W pozostałych regionach plany rekrutacyjne plasują się od +10 do +12 proc. Mniejszy optymizm cechuje firmy z regionu Wschód oraz Północny-Zachód, gdzie prognoza wynosi po +10 proc. dla każdego z nich” – napisano w komentarzu.

Zgodnie z badaniem, największy optymizm dla miesięcy od kwietnia do czerwca cechuje dużych pracodawców, którzy deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +27 proc. Za nimi są przedstawiciele średniego biznesu (+14 proc.), małego (7 proc.) oraz mikro (+3 proc.).

pat/ ana/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły