Rafalska, MRPiPS: Nie planujemy zniesienia limitu składek na ZUS

06.12.2018
„Nie ma planów obejmujących powrót do zniesienia górnego limitu składek” – poinformowała w Programie III Polskiego Radia szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska. W listopadzie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją. Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przed jej podpisaniem – prezydent Andrzej Duda …

„Nie ma planów obejmujących powrót do zniesienia górnego limitu składek” – poinformowała w Programie III Polskiego Radia szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska.

W listopadzie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją.

Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – przed jej podpisaniem – prezydent Andrzej Duda skierował do TK na początku stycznia. Zastrzeżenia głowy państwa podniesione we wniosku dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń stanowi, że od 2019 r. miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Teraz roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

map/ana/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test