RPP: Inflacja może w 2019 r. przekroczyć 2,5 proc.

07.11.2018
RPP ocenia, że inflacja w 2019 r. może przekroczyć 2,5 proc., choć pozostanie w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu – podano w komunikacie po posiedzeniu. Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. „W ocenie Rady bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie …

RPP ocenia, że inflacja w 2019 r. może przekroczyć 2,5 proc., choć pozostanie w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu – podano w komunikacie po posiedzeniu. Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

„W ocenie Rady bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne dla perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB. Zgodnie z projekcją, w 2019 r. m. in. w wyniku pozostającego poza oddziaływaniem polityki pieniężnej wzrostu cen energii inflacja prawdopodobnie przekroczy cel 2,5 proc., choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwanie spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego” – napisano.

„Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – dodano.

Rada podtrzymała ocenę, że dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce pozostaje umiarkowana, mimo wysokiego wzrostu PKB i wyższego rok do roku wzrostu płac.

W komunikacie podano, że napływające dane wskazują na utrzymanie się dobrej koniunktury, choć w III kw. wzrost PKB był prawdopodobnie niższy niż w I połowie 2018 r.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

mj/ osz/

 

Artykuły powiązane


Popularne artykuły