RPP: Inflacja na umiarkowanym poziomie mimo wzrostu cen

15.05.2019
RPP ocenia, że inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie mimo ostatniego wzrostu dynamiki cen konsumpcyjnych – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Rada podtrzymała, że inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej pozostanie w pobliżu celu. „W ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. …

RPP ocenia, że inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie mimo ostatniego wzrostu dynamiki cen konsumpcyjnych – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Rada podtrzymała, że inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej pozostanie w pobliżu celu.

„W ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie” – napisano w komunikacie.

Rada, podobnie jak w poprzednich miesiącach, oceniła, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

„W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” – napisano.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

mj/ pat/ kkr/ tus/ ana/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test