Minutes: Stopniowa zmiana forward guidance EBC potrzebna

11.01.2018
Stopniowa zmiana forwrad guidance EBC jest konieczna, być może już na początku 2018 r., jeżeli gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z przewidywaniami, a inflacja zmierzać do celu – wynika z zapisów protokołu z grudniowego posiedzenia EBC.  „Szeroko podzielano opinię, iż komunikacja Rady Prezesów będzie musiała stopniowo ewoluować, bez zmiany sekwencji (najpierw zakończenie QE, a następnie …

Stopniowa zmiana forwrad guidance EBC jest konieczna, być może już na początku 2018 r., jeżeli gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z przewidywaniami, a inflacja zmierzać do celu – wynika z zapisów protokołu z grudniowego posiedzenia EBC. 

„Szeroko podzielano opinię, iż komunikacja Rady Prezesów będzie musiała stopniowo ewoluować, bez zmiany sekwencji (najpierw zakończenie QE, a następnie podwyżka stóp proc. – PAP), jeżeli gospodarka będzie nadal rozwijać się, a inflacja dalej zmierzać do celu” – napisano w minutkach.

„(..) Zmiana komunikacji musi następować stopniowo wraz z coraz lepszymi danymi z gospodarki oraz z uwagi na fakt, iż dalsze poluzowanie otoczenia finansowego nie jest oceniane jako uzasadnione” – dodano.

Rada Prezesów EBC uważa, że należy stopniowo modyfikować forward guidance, co może nastąpić już na początku 2018 r.

„Sformułowania dotyczące różnych aspektów nastawienia do polityki monetarnej oraz forward guidance mogą być zmienione na początku przyszłego (2018 r. – PAP) roku. (…) Relatywne znaczenie forward guidance dla stóp procentowych wzrośnie” – napisano.

(…) Forward guidance powinien być uaktualniony zgodnie z ewoluującymi danymi, by uniknąć bardziej nagłych lub zaburzających zmian w późniejszej fazie. Należy podkreślić, że mocniejsza od oczekiwań ekspansja w gospodarce strefy euro w dalszym stopniu zmniejszyła szanse na zrealizowanie negatywnego scenariusza dla gospodarki, a tym samym wzmocniła przekonanie Rady Prezesów co do osiągnięcia celu inflacyjnego” – dodano.

Rada prezesów podkreśliła „zalety utrzymania stabilnej komunikacji”.

„Należy unikać sygnałów, które mogłyby doprowadzić do nieuzasadnionego zacieśnienia otoczenia finansowego” – wynika z dokumentu.

„Członkowie Rady Prezesów zgodzili się, że należy pozostać cierpliwym i wytrwałym w prowadzeniu (obecnej – PAP) polityki monetarnej” – dodano.

W trakcie posiedzenia „wyrażono obawę” odnośnie prognozowanego przyspieszenia inflacji w horyzoncie projekcji, w szczególnie odbicia dynamiki płac. Zaznaczono przy tym, że dane za III kw. 2017 r. oraz rewizja w górę danych za II kw. 2017 r. „przyniosły wczesne oznaki wzrostu presji płacowej. Pewne pocieszenie w tym obszarze może płynąć z faktu, iż nieco mocniejszą dynamikę płac zaobserwowano w kilku krajach” – napisano w minutkach.

Rynek ocenił ton minutek jako jastrzębi. Kurs EUR/USD wzrósł po publikacji dokument do 1,202 (+0,4 proc.). Rentowność 10-letniego bunda wzrosła, w stosunku do sytuacji sprzed publikacji, o 4 pb. do 0,56 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja w strefie euro w grudniu spowolniła – do 1,4 proc. rdr wobec 1,5 proc. w listopadzie. Bazowy HICP trzeci miesiąc z rzędu wyniósł 0,9 proc., wobec oczekiwanych +1,0 proc.

W grudniu EBC utrzymał stopy procentowe, parametry QE oraz wszystkie aspekty forward guidance bez zmian. Bank podwyższył ścieżkę wzrostu PKB na najbliższe lata i z grubsza bez zmian pozostawił ścieżkę inflacji (rewizja w górę szacunku dynamiki wzrostu cen na ’18 o 0,2 pkt. proc. do 1,4 proc. rdr, przy prognozie 1,7 proc. na 2020 r.).

Na przełomie roku kilku bankierów z EBC (Coeure, Nowotny, Mersch) publicznie zasugerowało konieczność zakończenia QE, co zostało odczytane jako apel o niewydłużanie programu skupu aktywów poza wrzesień 2018 r. Od stycznia EBC skupuje z rynku papiery w kwocie 30 mld euro miesięcznie wobec 60 mld do końca grudnia.

Decyzje o zmianie parametrów QE w strefie euro zostaną prawdopodobnie poprzedzone modyfikacją forward guidance. Pierwsze zmiany, co sugerowali bankierzy z Frankfurtu, mogą dotyczyć rozłączenia kwestii QE od inflacji.

Aktualny forward guidance odnośnie QE zakłada, że zakupy aktywów będą kontynuowane w razie potrzeby dłużej niż do końca września 2018 r., a w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu.

Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.

EBC zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły