System finansowy w Polsce jest całkowicie stabilny

14.03.2019
„Ostatnie nasze analizy pokazują, że system finansowy pozostaje całkowicie stabilny. (…) Tempo rozwoju systemu finansowego w Polsce jest odpowiednie, nie kreuje nadmiernych nierównowag i nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego” – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas Forum Bankowego. „Trudno nam się zgodzić z tezą, by sektor bankowy rósł obecnie zbyt wolno, nie mówiąc o  …

„Ostatnie nasze analizy pokazują, że system finansowy pozostaje całkowicie stabilny. (…) Tempo rozwoju systemu finansowego w Polsce jest odpowiednie, nie kreuje nadmiernych nierównowag i nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego” – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas Forum Bankowego.

„Trudno nam się zgodzić z tezą, by sektor bankowy rósł obecnie zbyt wolno, nie mówiąc o opinii, że ogranicza to rozwój polskiej gospodarki. (…) Wzrost aktywów banków w relacji do PKB w ostatnich latach spowolnił, a ta relacja jest niższa niż w innych krajach UE. (…) nie zawsze wolniej czy mniej znaczy gorzej. (….) Tempo rozwoju systemu finansowego w Polsce jest odpowiednie, nie kreuje nadmiernych nierównowag i nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego” – dodał.

Glapiński wskazał na 5 obszarów działań, które powinny podjąć instytucje finansowe, by podtrzymać stabilność systemu.

„Wyniki ostatnich analiz wskazują jednak, że dla utrzymania takiej sytuacji (stabilności systemu – PAP) wskazane byłoby podjęcie przez instytucje finansowe działań w kilku obszarach, w tym przez banki. Po pierwsze, prowadząc ostrożną politykę kredytową banki powinny monitorować ryzyko związane z wysokokwotowymi kredytami konsumpcyjnymi i kredytami hipotecznymi. One bardzo szybko rosną. (…) Po drugie restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych powinna być dokonywana na drodze dobrowolnych porozumień” – powiedział.

„Po trzecie wskazane jest wzmocnienie sektora bankowości spółdzielczej. Tu zmiany powinny być stosunkowo szybkie i radykalne, poprzez dalszą integrację podmiotów sektora spółdzielczego i ich udział w IPS – systemach ochrony instytucjonalnej. To się dokonuje zbyt wolno i w zbyt ograniczonym zakresie. Po czwarte, instytucje finansowe powinny kategorycznie zaprzestać oferowania produktów inwestycyjnych klientom, którzy nie są zdolni do ponoszenia związanego z nimi ryzyka lub tego ryzyka nie rozumieją jako ludzie. (…) W końcu banki powinny stopniowo realizować minimalne wymogi dotyczące funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, by uniknąć przykrych konsekwencji i skumulowania się tych obciążeń tuż przed 2023 r.” – dodał.

Jednocześnie zapowiedział, że przez długi czas w Polsce będziemy cieszyć się przyzwoitym tempem wzrostu i umiarkowaną inflacją.”Naszym podstawowym zadaniem jest stabilność cen. W tym zakresie jakichś istotnych wyzwań się nie spodziewamy. Długi czas będziemy się jeszcze cieszyć przyzwoitym tempem wzrostu i umiarkowaną inflacja” – powiedział.

Jego zdaniem poziom inwestycji w Polsce jest o wiele wyższy niż ten, który odnotowuje GUS. „Z rosnącym zdumieniem analizujemy sposób podbierania danych na ten temat. Im głębiej w to wchodzimy, tym bardziej ostrożnie się na ten temat wypowiadamy,” – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

„Według naszych ostatnich analiz, poziom inwestycji w Polsce jest o wiele wyższy niż ten, który GUS odnotowuje. (…) Przychylamy się do stanowiska, że ten poziom jest daleko większy, niż ten, który widać w roczniku statystycznym (…) Jak taki wysoki wzrost jest możliwy przy tak niskim poziomie inwestycji? (…) Przyjęliśmy w końcu taki punkt widzenia, że przedsiębiorcy inwestują ile chcą. Jak się (firmy – PAP) rozwijają, to rośnie produkcja, rosną przychody, a to znaczy, że inwestycje są na właściwym poziomie. Jest leasing i inne metody (finansowania – PAP). (…) Sztuczne stymulowanie pewnych wielkości ekonomicznych może raczej stwarzać problemy niż wspomóc rozwój gospodarczy. Jestem przeciwko nadmiernej ingerencji w te procesy” – dodał.

tus/ pat/ osz/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test