W ’18-’20 CPI: 1,7 proc.-2,4 proc.; PKB: 5,0 proc.-3,2 proc. – NBP

11.01.2019
Prognoza centralna wskaźnika CPI dla Polski z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP to: 1,7 proc. dla 2018 roku, 2,2 proc. dla 2019 roku i 2,4 proc. dla roku 2020. W odniesieniu do PKB jest to odpowiednio: 5,0 proc., 3,7 proc. i 3,2 proc. PKB „Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, tempo wzrostu …

Prognoza centralna wskaźnika CPI dla Polski z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP to: 1,7 proc. dla 2018 roku, 2,2 proc. dla 2019 roku i 2,4 proc. dla roku 2020. W odniesieniu do PKB jest to odpowiednio: 5,0 proc., 3,7 proc. i 3,2 proc.

PKB

„Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniosło 5,0 proc. (prognoza centralna). W kolejnych latach wzrost PKB będzie wolniejszy i powinien kształtować się w przedziale 3,2 proc. – 4,2 proc. w 2019 r. i 2,5 proc. – 4,0 proc. w 2020 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 3,7 proc. W 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego – prawdopodobieństwo wszystkich wartości z przedziału 2,25 proc. – 4,25 proc. jest zbliżone” – napisano.

CPI

„Średnioroczna inflacja CPI w najbliższych dwóch latach powinna pozostawać w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP. W 2019 r. prawdopodobnie wyniesie ona pomiędzy 1,6 proc. a 2,6 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,2 proc. W 2020 r. spodziewane są wartości z zakresu 1,9 proc. – 2,9 proc., przy scenariuszu centralnym równym 2,4 proc. W obu latach prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP pozostaje wysokie (74 proc. w 2019 r. i 70 proc. w 2020 r.)” – napisano.

STOPY PROCENTOWE

Eksperci oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i niewielkiego zaostrzenia polityki pieniężnej w 2020 r.

„Prognozy centralne stopy referencyjnej NBP dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 1,5 proc. i 1,8 proc. W przypadku prognoz na 2019 r. panuje konsensus między ekspertami, zaś na kolejny rok scenariusz centralny jest słabo zarysowany. Z 50-procentowym prawdopodobieństwem stopa referencyjna NBP znajdzie się w przedziale 1,4 proc. – 1,7 proc. w 2019 r. i 1,5 proc. – 2,1 proc. w 2020 r.” – napisano.

map/ asa/ WK/OF

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test