Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w VII taki jak w VI

14.08.2019
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w czerwcu 2019 r. (przy wzroście cen usług – o 0,6 proc. i spadku cen towarów – o 0,2 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. (w tym …

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w czerwcu 2019 r. (przy wzroście cen usług – o 0,6 proc. i spadku cen towarów – o 0,2 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. (w tym usług – o 4,2 proc. i towarów – o 2,4 proc.).

W lipcu 2019 r. w porównaniu z czerwcem 2019 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury (o 1,2 proc.) oraz żywności (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p.p., 0,08 p.p. i 0,07 p.p. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 1,0 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 p.p. i 0,11 p.p. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r. wyższe ceny w zakresie żywności (o 7,3 proc.), mieszkania (o 1,7 proc.), restauracji i hoteli (o 4,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 3,0 proc.) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,64 p.p., 0,42 p.p., 0,27 p.p. i 0,20 p.p. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) oraz w zakresie łączności (o 1,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p.p. i 0,05 p.p.

rap amp/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test