30-lecie Caritas na monecie i znaczku pocztowym

30-lecie Caritas na monecie i znaczku pocztowym

Narodowy Bank Polski i Poczta Polska upamiętniły jubileusz 30-lecia Caritas Polska. W siedzibie organizacji zaprezentowano pamiątkową monetę i znaczek pocztowy, które są poświęcone rocznicy wznowienia działalności największej charytatywnej instytucji polskiego Kościoła katolickiego.

– To dla nas wielki zaszczyt, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że są to formy uhonorowania zarezerwowane dla wyjątkowych wydarzeń, instytucji i postaci. Bardzo dziękujemy za te piękne gesty – mówił ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Dyrektor Caritas Polska przedstawił w skrócie działalność organizacji. W swoim wystąpieniu zaakcentował wszechstronność i wielowymiarowość pomocy udzielanej przez Caritas. Organizacja odpowiada na całą gamę współczesnych problemów, pomagając dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia, uzdolnionej młodzieży, seniorom, osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, migrantom i uchodźcom, a także polskiej służbie zdrowia – zwłaszcza podczas pandemii. Za granicą niesie pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, głodu, klęsk żywiołowych i katastrof w takich krajach jak Syria, Jemen, Wenezuela, czy Liban. (…)

30-lecie Caritas na monecie i znaczku pocztowym

Caritas Polska/radiomaryja.pl


Artykuły powiązane

Multilateralizm à la carte

Kategoria: Analizy
System wielostronnych instytucji pomocowych sprawdził się na początku pandemii, ale coraz bardziej ewoluuje w kierunku multilateralizmu à la carte. Eksperci OECD w opublikowanym niedawno raporcie Multilateral Development Finance 2020 proponują reformy jako element programu odbudowy globalnej gospodarki po COVID-19.
Multilateralizm à la carte

Migranci słabsi w pandemii, pracy i płacy

Kategoria: Analizy
Migranci stanowią istotny odsetek pracujących w wielu sektorach usługowych rozwiniętych gospodarek. Ich praca w czasie pandemii najczęściej nie może być świadczona w sposób zdalny, co oznacza, że dotkliwiej odczuwają konsekwencje wprowadzanych restrykcji. Narażeni są na gorsze warunki pracy i niższy poziom wynagrodzenia.
Migranci słabsi w pandemii, pracy i płacy

OPEC: Jubileusz smutnych przemyśleń

Kategoria: Analizy
60. rocznica powstania OPEC skłania do smutnych refleksji, z których wynika, że dialog między konsumentami a producentami ropy był, jest i raczej będzie niemożliwy do osiągnięcia. Wszystko za sprawą partykularnych interesów oraz braku najmniejszych chęci zrozumienia drugiej strony.
OPEC: Jubileusz smutnych przemyśleń