Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor o/o w Krakowie: Basztowa 20. Złote serce Krakowa

Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor o/o w Krakowie: Basztowa 20. Złote serce Krakowa

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, Sala Narodowego Banku Polskiego (©NBP)

Ludzie z rożnych środowisk, ze swym kapitałem wiedzy i zasobem kulturowym, bogactwem spojrzeń na świat, opinii, wizji, wrażliwości, są największym skarbem Krakowa i Małopolski – podkreśla Katarzyna  Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

– Stworzyliśmy miejsce, które łączy najaktywniejsze środowiska Małopolan – tak o Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP mówi Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. […] – Od września ubiegłego roku, czyli od otwarcia Krakowskiego Salon Ekonomicznego NBP, odwiedziło nas kilkadziesiąt tysięcy gości. To są całe rodziny, klasy szkolne, grupy studentów, przedstawiciele rożnych grup zawodowych, wycieczki z zakładów pracy, ale i osoby indywidualne, które słyszały, że to jest miejsce niezwykłe, ciekawe, warte wyprawy – i poświęcenia cennego czasu. […]

(Strefa Biznesu, Małopolska, 05.11.2021, Zbigniew Bartuś, str.: 12-16)

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, Sala Narodowego Banku Polskiego (©NBP)

Artykuły powiązane

Brexit zniechęcił zagranicznych studentów do brytyjskich uczelni

Kategoria: VoxEU
Brexit w znacznym stopniu zmniejszył zdolność brytyjskich uczelni do przyciągania zagranicznych talentów. Zdecydowanie spadła liczba podań o przyjęcie na studia od obywateli z krajów UE, ale również z całego świata.
Brexit zniechęcił zagranicznych studentów do brytyjskich uczelni

Dlaczego w USA są najlepsze uniwersytety badawcze?

Kategoria: VoxEU
Jako główną przyczynę obecnej dominacji amerykańskich uczelni autorzy wskazują reformy rozpoczęte po wojnie secesyjnej, które wzmocniły bodźce do prowadzenia badań naukowych oraz zwiększyły zasoby przeznaczone na ten cel w ramach amerykańskiego systemu uniwersyteckiego.
Dlaczego w USA są najlepsze uniwersytety badawcze?