Prawa autorskie do projektów banknotów – NBP wyjaśnia

Prawa autorskie do projektów banknotów – NBP wyjaśnia

NBP ma pełne prawa autorskie do wprowadzonego do obiegu banknotu 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Dysponuje także prawami autorskimi do innych projektów banknotów wykonanych na zlecenie NBP. Projekt banknotu 500 zł z wizerunkiem świętej Jadwigi, pojawiający się w domenie publicznej, nie został wykonany na zlecenie NBP i w związku z tym NBP nie ma do niego praw.

Dominika Wielowieyska (25.10.2021, godz. 15.49): Kto posiada prawa autorskie do projektu z  wizerunkiem św. Jadwigi, która ma widnieć na banknocie 1000 zł? NBP czy osoby prywatne?

Czy w umowie z Andrzejem Heidrichem z 2017 r., twórca przekazał NBP  prawa autorskie do tych rysunków i projektów, które nie zostały jeszcze wykorzystane na banknotach włączonych do obiegu? Czy NBP ma prawa autorskie do niewykorzystanych projektów? Czy też te prawa mają nadal spadkobiercy Andrzeja Heidricha, albo inne osoby prywatne?

NBP (25.10.2021, godz. 19.45): Szanowna Pani Redaktor, kwestia emisji [banknotu] 1000 zł, a także roku jego emisji, nie została jeszcze w żaden sposób zdecydowana. Tym bardziej nikt nie rozważał, jak miałby wyglądać projekt takiego banknotu i kto miałby być jego autorem. Wszelkie ewentualne decyzje w tym zakresie będzie podejmował Zarząd  NBP.

Dominika Wielowieyska (26.10.2021, godz. 8.43): Bardzo dziękuję za odpowiedź, natomiast chciałabym prosić o odpowiedź na pytanie, kto ma prawa autorskie do projektu ze św. Jadwigą, wykonanego przez AH, który już był gotowy i miał pojawić się na banknocie 500 zł. Czy NBP ma prawa autorskie? To bardzo proste pytanie. Tu są wszelkie szczegóły dotyczące tego projektu. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/1000-zl-z-krolowa-jadwiga-to-nie-pierwszy-taki-banknot/qt7k9d7

NBP (26.10.2021, godz. 12.08): Szanowna Pani Redaktor, przekazuję informację: NBP posiada pełne prawa autorskie do wprowadzonego do obiegu banknotu 500 zł z Janem III Sobieskim. Dysponujemy także prawami autorskimi do innych projektów banknotów wykonanych na zlecenie NBP. Projekt banknotu 500 zł z wizerunkiem Świętej Jadwigi pojawiający się w domenie publicznej nie został wykonany na zlecenie NBP i w związku z tym NBP nie posiada do niego praw. Według naszej wiedzy Pan Heidrich wykonał ten projekt w ramach własnej aktywności twórczej. (osoba udzielająca odpowiedzi: Dyrektor Barbara Jaroszek, Departament Emisyjno-Skarbcowy, NBP)

Dominika Wielowieyska (26.10.2021, godz. 12.41): Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Wnioskuję z tego, że na pytanie czy NBP ma prawa autorskie do projektów Andrzeja Heidricha, do tej pory niewykorzystanych, odpowiedź brzmi: nie. W związku mam wielką prośbę o przekazanie ode mnie pytania panu dyrektorowi departamentu komunikacji Piotrowi Turkowi praz panu prezesowi NBP Adamowi [Glapińskiemu] czy jako osoby prywatne są właścicielami praw autorskich do projektów Andrzeja Heidricha, do tej pory niewykorzystanych, w tym do projektu Jadwigi, który był rozważany przy emisji banknotu 500 zł. Albo może byli właścicielami tych praw i mają wiedzę, kto teraz te prawa posiada.

NBP (26.10.2021, godz. 13.45): Szanowna Pani Redaktor, odpowiedź brzmi: nie. Pani Redaktor, tego typu sprawami zajmuje się Departament Emisyjno-Skarbcowy.

Dominika Wielowieyska (26.10.2021, godz. 14.26): Przepraszam, ale nie do końca rozumiem odpowiedź. Pytanie brzmiało tak: „W związku mam wielką prośbę o przekazanie ode mnie pytania panu dyrektorowi departamentu komunikacji Piotrowi Turkowi praz panu prezesowi NBP Adamowi czy jako osoby prywatne są właścicielami praw autorskich do projektów Andrzeja Heidricha, do tej pory niewykorzystanych, w tym do projektu Jadwigi, który był rozważany przy emisji banknotu 500 zł. Albo może byli właścicielami tych praw i mają wiedzę, kto teraz te prawa posiada”.

Czy „nie” oznacza, że nie może Pani przekazać mojego pytania. Czy też Pani odpowiedź brzmi: ani Adam Glapiński ani Piotr Turek nie są właścicielami praw autorskich do niewykorzystanych projektów Andrzeja Heidricha. Jeśli to ostatnie, to byłabym wdzięczna za jasną odpowiedź o treści: „Po przekazaniu pytania Adamowi Glapińskiemu i Piotrowi Turkowi informuję, że żaden z nich posiada praw autorskich do niewykorzystanych projektów Andrzeja Heidricha”. Pytanie to nie jest skierowane do Departamentu Emisyjno-Skarbowego, bo na tym etapie to nie ma nic wspólnego z tym działem, tylko do prezesa Glapińskiego oraz dyrektora Turka. Być może nie dość precyzyjnie sformułowałam to pytanie. Przepraszam za kłopot i dziękuję za cierpliwość

NBP (26.10.2021, godz. 14.52): Szanowna Pani Redaktor, Wersja druga jest poprawna – nie są właścicielami.


Artykuły powiązane

Obecne prawo autorskie szkodzi kreatywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Okres obowiązywania prawa autorskiego w Polsce – 70 lat po śmierci autora – jest zbyt długi; dopłaty do czynszów mało zarabiających osób opłacają się państwu, a rozwój sieci kawiarni przekłada się na liczbę zgłaszanych patentów. To wnioski z najnowszych badań naukowych.
Obecne prawo autorskie szkodzi kreatywności

Inflacja w pandemii - rola czynników krajowych i globalnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nieliniowość krzywej Phillipsa, w połączeniu z wpływem czynników globalnych, takich jak światowe ceny surowców, globalne niewykorzystane zasoby produkcyjne, kursy walutowe i konkurencja w zakresie cen producentów, odegrały ważną rolę w napędzaniu gwałtownych wahań stóp inflacji podczas kryzysu COVID-19.
Inflacja w pandemii - rola czynników krajowych i globalnych