Jak poskromić inflację

Jak poskromić inflację

Prof. Leon Podkaminer (fot. WIIM)

8 marca zostały podwyższone stopy procentowe NBP: referencyjna do 3,5 proc. Realnie jest ciągle głęboko ujemna -7,4 proc. (stopa referencyjna minus inflacja: 3,5-10,9=-7,4 proc.) Pod tym względem NBP nie odbiega od innych banków centralnych. Realna stopa procentowa EBC to -5,8 proc., Fedu -7,15 proc., a Banku Anglii -5 proc. Realnie ujemne są też stopy procentowe Banku Szwecji (-3,9 proc.) i Banku Danii (-4,7 proc.).

Wielu powszechnie szanowanych ekonomistów krajowych twierdzi, że „realnie ujemne stopy nie poskromią inflacji”. Wynika stąd, że de facto postulują oni podniesienie nominalnych stóp NBP do rzędu 10 proc. Nie ulega wątpliwości, że taka podwyżka przełożyłaby się na oprocentowanie detalicznych stóp procentowych od kredytów. Podmioty mocno zadłużone znalazłyby się w sytuacji krytycznej. Nie ma przy tym pewności, że wzrosłoby też oprocentowanie depozytów. […]

RZECZPOSPOLITA, 04.04.2022, Leon Podkaminer str.: A20

Prof. Leon Podkaminer (fot. WIIM)

Artykuły powiązane

Stopy procentowe: doświadczenie duńskie

Kategoria: VoxEU
Doświadczenia Danii pokazują, że wpływ polityki monetarnej w warunkach ujemnych stóp funkcjonuje dobrze. Ale wydaje się, że proces przenoszenia oficjalnych stóp referencyjnych na oprocentowanie kredytów bankowych jest wolniejszy niż gdy obowiązują dodatnie, referencyjne stopy procentowe.
Stopy procentowe: doświadczenie duńskie

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej