Marta Kightley Wiceprezes NBP: Osłabienie złotego pomaga gospodarce

Marta Kightley Wiceprezes NBP: Osłabienie złotego pomaga gospodarce

Marta Kightley, pierwszy zastępca prezesa NBP (©NBP)

Wiceprezes NBP Marta Kightley uważa, że słabszy złoty pomaga gospodarce łagodzić skutki zawirowań na świecie.

– Mamy lekką deprecjację, co pomaga w tym momencie – powiedziała Kightley podczas wideopanelu, w którym uczestniczyli przedstawiciele banków centralnych Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Chorwacji. – Nie mówię, że nie powinniśmy robić żadnych reform strukturalnych, czy czegoś takiego, ale postrzegamy to jako korzystne kiedy nadchodzą zewnętrzne szoki – dodała.

Wartość złotego spadła w tym tygodniu do najniższego poziomu od kwietnia. Na notowaniach polskiej waluty ciąży utrzymywanie stopy procentowej w pobliżu zera pomimo inflacji najwyższej od dwóch dekad. (…)

arta Kightley Wiceprezes NBP: osłabienie złotego pomaga gospodarce

Puls Biznesu, 23-09-2021, 11:00

Marta Kightley, pierwszy zastępca prezesa NBP (©NBP)

Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Wpływ szoków terms of trade na cykle koniunkturalne

Kategoria: VoxEU
Duże wahania cen surowców w wyniku kryzysu pandemicznego prawdopodobnie będą mieć długotrwały negatywny wpływ na kraje rozwijające się, ponieważ koszty związane z niższymi cenami eksportowymi przeważają nad korzyściami związanymi ze spadkiem cen importowych w tych gospodarkach.
Wpływ szoków terms of trade na cykle koniunkturalne

Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Kategoria: Trendy gospodarcze
Robert Mundell nie poddawał się modom intelektualnym. Działał w opozycji do dominującego nurtu keynesowskiego, neoklasycznego, a także monetarystycznego. Był tego świadomy. Swoje przemówienie na bankiecie po wręczeniu nagród noblowskich zakończył cytatem z piosenki Franka Sinatry My Way, nucąc: „Zrobiłem to na swój sposób”.
Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”