Eugeniusz Gatnar z RPP: Inflacja zmierza w kierunku 6 proc.

Eugeniusz Gatnar z RPP: Inflacja zmierza w kierunku 6 proc.

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część '22 / PAP

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część ’22 / PAP

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka / PAP

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Pierwsza podwyżka stóp proc. powinna być niewielka / PAP

Eryk Łon z RPP: Dzięki polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasza gospodarka staje się coraz bardziej potężna

Eryk Łon z RPP: Dzięki polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasza gospodarka staje się coraz bardziej potężna

Grażyna Ancyparowicz z RPP: To nie jest inflacja monetarna

Grażyna Ancyparowicz z RPP: To nie jest inflacja monetarna

Eryk Łon z RPP: Nie warto podnosić stóp procentowych

Eryk Łon z RPP: Nie warto podnosić stóp procentowych

Jerzy Żyżyński z RPP: podtrzymuje ocenę, że stopy proc. w Polsce do końca roku pozostaną raczej bez zmian / PAP

Jerzy Żyżyński z RPP: podtrzymuje ocenę, że stopy proc. w Polsce do końca roku pozostaną raczej bez zmian / PAP

Łukasz Hardt z RPP: polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe / PAP

Łukasz Hardt z RPP: polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe / PAP

Prezes NBP: Na wiele przyczyn wzrostu cen nikt nie ma wpływu, nasz cel inflacyjny to 2,5 proc.

Prezes NBP: Na wiele przyczyn wzrostu cen nikt nie ma wpływu, nasz cel inflacyjny to 2,5 proc.

Prezes NBP: Prezes NBP chciałby, aby warunki do podwyżki stóp nastąpiły w I kw. '22 / PAP

Prezes NBP: Prezes NBP chciałby, aby warunki do podwyżki stóp nastąpiły w I kw. ’22 / PAP