Grażyna Ancyparowicz z RPP: Obniżka stóp proc. nie jest pewna
Katarzyna Zajdel-Kurowska, Bank Światowy: W wyniku pandemii ubóstwo na świecie niestety wzrośnie

Katarzyna Zajdel-Kurowska, Bank Światowy: W wyniku pandemii ubóstwo na świecie niestety wzrośnie

Eugeniusz Gatnar, RPP, dla Interii: Jestem zaskoczony słowami prezesa NBP
Prezes NBP: w I kw 2021 możliwe dalsze obniżenie stóp proc.
Grażyna Ancyparowicz: Przy uporczywej tendencji do aprecjacji PLN trzeba bardzo poważnie rozważyć cięcie stóp

Grażyna Ancyparowicz: Przy uporczywej tendencji do aprecjacji PLN trzeba bardzo poważnie rozważyć cięcie stóp

Prezes NBP: presja na umocnienie złotego jest niepokojąca

Prezes NBP: presja na umocnienie złotego jest niepokojąca

Prezes NBP: presja na umocnienie złotego jest niepokojąca

Prezes NBP: presja na umocnienie złotego jest niepokojąca

CEE MARKETS-Złoty umacnia się, mimo że prezes NBP sugeruje obniżkę stóp

CEE MARKETS-Złoty umacnia się, mimo że prezes NBP sugeruje obniżkę stóp

Jerzy Żyżyński: Cięcie stopy referencyjnej do zera na okres kryzysu raczej wskazane

Jerzy Żyżyński: Cięcie stopy referencyjnej do zera na okres kryzysu raczej wskazane

Jerzy Żyżyński z RPP: wypowiedź dla agencji Bloomberg

Jerzy Żyżyński z RPP: wypowiedź dla agencji Bloomberg