Dla mediów Dla mediów

Prezes NBP: Konferencja Inicjatywy Trójmorza

Prezes NBP: Konferencja Inicjatywy Trójmorza

Prezes NBP: Konferencja z 9 czerwca 2022 r.

Prezes NBP: Podwyżka stóp procentowych o 75 pb w maju nie jest zwiastunem końca cyklu

Prezes NBP: Si vis pacem, para bellum. NBP na straży stabilności makroekonomicznej

Prezes NBP: wzrost inflacji w marcu był spowodowany przez skutki agresji Rosji na Ukrainę

Prezes NBP ma nadzieję, że pod koniec ’23 inflacja zejdzie do celu i NBP będzie przymierzać się do obniżek stóp (aktl.)

Prezes NBP: Podwyżka o 100 pb nie była wyprzedzającą i nie przesądza o przybliżeniu końca cyklu

Prezes NBP: konferencja z 9 marca 2022 r.

Prezes NBP: Ekspozycja polskich banków na sektory wysokoemisyjne wynosi ok. 2 proc. ich aktywów

Prezes NBP: NBP będzie zwiększał zaangażowanie w rynek zielonych obligacji