Dla mediów Dla mediów

Prezes NBP: Mamy komfort w polityce pieniężnej

Prezes NBP: Mamy komfort w polityce pieniężnej

Prezes NBP: to nie jest czas dla jastrzębi

Prezes NBP: Byłoby nierozsądne podnosić stopy przy niejasnej sytuacji pandemicznej / PAP

Prezes NBP: Strategia zarządzania rezerwami walutowymi NBP zakłada dalszy wzrost zasobów złota / PAP

Prezes NBP: Investing for the Long-term: Gold as a Pillar of NBP’s Reserve Management Strategy

Prezes NBP: NBP zareaguje na inflację nie wcześniej niż jesienią ’21, może dopiero w poł. ’22 / PAP

Prezes NBP: Inflation data not worrying

Prezes NBP: „W ciągu 10 lat przegonimy Włochy”

Prezes NBP: Pologne: «Stabilisation et défis après la pandémie»

Prezes NBP: Wyjście z niekonwencjonalnych działań polityki pieniężnej po COVID-19 nie powinno być nagłe