Prezes NBP: gotówka wciąż najpowszechniejszym sposobem płatności w Polsce / PAP

Prezes NBP: gotówka wciąż najpowszechniejszym sposobem płatności w Polsce / PAP

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

2021-06-08 10:25 Warszawa (PAP)

NBP aktywnie wspiera rozwój płatności bezgotówkowych; rozliczenia pieniężne to także płatności gotówkowe – powiedział we wtorek podczas IX Cashless Congress prezes NBP prof. Adam Glapiński. Gotówka jest wciąż najpowszechniejszym sposobem dokonywania płatności w Polsce – dodał.

„NBP aktywnie wspiera rozwój płatności bezgotówkowych, ale rozliczenia pieniężne, to także płatności gotówkowe. Gotówka jest wciąż najpowszechniejszym sposobem dokonywania płatności w Polsce” – powiedział szef NBP.

Jak dodał, zgodnie z opublikowanymi przez NBP w ostatnich dniach wynikami badania zwyczajów płatniczych w 2020 r., 98 proc. Polaków korzystało z banknotów i monet, a 76 proc. z kart zbliżeniowych.

„Choć udział gotówki w płatnościach detalicznych zmniejsza się w ostatnich latach, to jest on nadal stosunkowo wysoki. W liczbie transakcji płatniczych w 2020 r. udział ten wyniósł 46 proc.” – powiedział Glapiński. Badanie to pokazało również, że gotówką płaciły także osoby posiadające karty płatnicze w miejscach wyposażanych w terminal – zaznaczył.

Jak wskazywał Glapiński, jednocześnie w 2020 r. 11,5 proc. dorosłych Polaków nie miało własnego rachunku płatniczego lub konta bankowego, a 18 proc. nie posiadało karty płatniczej, co najczęściej oznacza możliwość dokonywania płatności wyłącznie w gotówce.

„Zasadniczym zadaniem w tej kwestii jest dla NBP zarówno zagwarantowanie wolności wyboru metody płatności, jak i zapobieganie wykluczeniu finansowemu i społecznemu tych osób, które z różnych względów korzystają z gotówki”- powiedział szef NBP.

Jak tłumaczył, w niektórych krajach działania ograniczające udział gotówki w płatnościach były dodatkowo wspierane instytucjonalnie przez państwo. „Należy sobie zadać jednak pytanie, czy była to droga społecznie i ekonomicznie uzasadniona? W mojej opinii nowoczesna bankowość nie może zapominać o tych, dla który została powołana. To jest o swoim ludzkim wymiarze. Nowoczesne państwo przeciwdziała wykluczeniu” – podkreślił.

Zdaniem szefa NBP gotówka pełni także ważną rolę w sytuacji, gdy prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury bankowej i rozliczeniowej jest zagrożone, na przykład poprzez ataki hackerskie, klęski żywiołowe czy działania wojenne.

Szef banku centralnego przypomniał, że w 2020 r. został wygenerowany dodatkowy popyt na gotówkę „o rekordowej wartości 83 mld zł, co odpowiada czteroletniemu wzrostowi zapotrzebowania na gotówkę w latach poprzednich i w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe, wynosi średnio aż ok. 22 tys. zł”.

Wskazał jednocześnie, że w 2020 r. ubyło w naszym kraju ok. 900 bankomatów.

„W Polsce występuje także problem braku akceptacji gotówki przez niektórych akceptantów. Z badań wynika, że w 2020 r. z takim problemem zetknęło się aż 8 proc. respondentów. Narodowy Bank Polski dostrzega wagę tego problemu i dlatego prowadzimy prace nad zagwarantowaniem statusu gotówki, jako bezpiecznego oraz powszechnie dostępnego i akceptowanego środka płatniczego. Stąd zapowiedziane przeze mnie w listopadzie 2020 r. rozpoczęcie prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego” – powiedział. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/

 

2021-06-08 10:25 Warszawa (PAP)

Prezes NBP liczy na projekt strategii bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w IV kw. tego roku

Projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego powinien zostać przedstawiony zarządowi NBP w czwartym kwartale tego roku – poinformował we wtorek na konferencji Cashless Congress szef banku centralnego Adam Glapiński.

“Oczekuję, że projekt strategii (Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego – PAP) zostanie przedłożony zarządowi NBP przez Radę do spraw obrotu gotówkowego już w czwartym kwartale tego roku” – powiedział Glapiński.

“Prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego polegają na zapewnieniu powszechnej akceptacji pieniądza gotówkowego niezakłóconego dostępu klientów banków do ich oszczędności w formie gotówki jej fizycznego bezpieczeństwa oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów krytycznych dla funkcjonowania obrotu gotówkowego” – wyjaśnił.

Glapiński poinformował, że prowadzone są prace nad zagwarantowaniem statusu gotówki jako bezpiecznego oraz powszechnie dostępnego i akceptowalnego środka płatniczego.

Jak poinformował szef banku centralnego zwrócił się on do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o wniesienie do Sejmu projektu ustawy gwarantującej powszechną akceptację gotówki.

„Z satysfakcją odnotowuję, że ta inicjatywa spotkała się z uznaniem pana prezydenta i projekt ustawy został przez niego skierowany do Sejmu” – dodał Glapiński.

Prezes NBP zapowiedział rozpoczęcie prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego w listopadzie 2020 roku.

Bank centralny informował pod koniec maja tego roku, że prace nad strategią prowadzone są w ramach zespołów zadaniowych powołanych przez Radę ds. obrotu gotówkowego. Obejmują one diagnozę stanu dostępności gotówki na terenie kraju przede wszystkim w bankomatach i placówkach bankowych oraz analizę możliwych do wprowadzenia zmian regulacyjnych, poprawiających dostępność gotówki i minimalizujących ryzyko zmniejszenia się jej dostępności dla obywateli w przyszłości.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/

 

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane