Prezes NBP ma nadzieję, że pod koniec ’23 inflacja zejdzie do celu i NBP będzie przymierzać się do obniżek stóp (aktl.)

Mam nadzieję, że pod koniec 2023 r. zejdziemy do celu inflacyjnego i będziemy przymierzać się do obniżek stóp procentowych - powiedział prezes NBP Adam Glapiński.
Prezes NBP ma nadzieję, że pod koniec '23 inflacja zejdzie do celu i NBP będzie przymierzać się do obniżek stóp (aktl.)

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP (©NBP)

2022-04-13 15:28  Warszawa (PAP)

„My się spodziewamy, że do tego celu inflacyjnego w średnim okresie – średni okres to około dwóch lat – zejdziemy. Kiedy spodziewamy się w tej chwili najwyższej inflacji? Nieformalnie, zakładamy, że najwyższa inflacja będzie w czerwcu tego roku (…) To będzie szczyt, a potem będzie maleć, ale wolno, cały czas powyżej celu inflacyjnego” – powiedział Glapiński, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„Pod koniec przyszłego roku, mam nadzieję, sytuacja już zejdzie do celu inflacyjnego i będziemy się przymierzać do obniżek stóp” – dodał.

Prezes NBP zaznaczył, że warunkiem do obniżek stóp procentowych są prognozy, które będą wskazywały na „zatrzymanie się” inflacji w średnim terminie. […] (PAP Biznes)

pat/ tus/ asa/

 

2022-04-13 15:35  Warszawa (PAP)

 NBP intensywnie przygląda się sytuacji na krajowym rynku obligacji skarbowych. Bank spodziewa się, że może się ona pogorszyć przez wzrost stóp procentowych, wysokie potrzeby pożyczkowe i wzrost oprocentowania papierów USA – poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

„Koszty obsługi długu rosną. Przyglądamy się intensywnie rynkowi obligacji. MF i my się przyglądamy. Na razie przetarg poszedł bardzo dobrze, ale jakieś chmury się gromadzą, może być ciężej. Myślimy jakby tu przeciwdziałać i co z tym robić, ale wzrost stóp to powoduje i te potrzeby (pożyczkowe – PAP). Oczywiście (nie pomaga – PAP) też wzrost stóp w USA” – powiedział Glapiński podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych.

W środę KFP opiniuje przedstawiony przez prezydenta RP wniosek o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek prezydenta. Kadencja prezesa NBP trwa 6 lat. Ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. […] (PAP Biznes)

kuc/ asa/

 

2022-04-13 15:09  Warszawa (PAP)

 Kurs złotego „dobrze trzyma się” pomimo trudnych warunków zewnętrznych, a dodatkowo po podwyżkach stóp procentowych powinien wzrosnąć, przy utrzymaniu innych czynników na niezmienionym poziomie – poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

„Złoty teraz się umacnia, ale od kryzysu 2008 r. osłabił się i od tego czasu nie jest taki mocny. Różne siły targają światem i powiedziałbym, że ten nasz złoty polski, jak na te kryzysy, to bardzo dobrze się trzyma. To znaczy, że gospodarka jest duża, elastyczna, jest duży eksport, wymiana, mamy korzystne bilanse itd., kapitał zagraniczny napływa” – powiedział Glapiński podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych.

„A (złoty – PAP) jest poddany naprawdę wielkim ciosom zewnętrznym. I teraz jak podnosimy stopy, zacieśniamy politykę, to w zasadzie jego wartość powinna rosnąć. Przy innych czynnikach niezmienionych, ale jakiś szok, wojna, coś nowego i wszystko się zmieni” – dodał.

Prezes ocenił, że obecny kurs złotego nie jest zły dla gospodarki. […] (PAP Biznes)

kuc/ asa/

 

2022-04-13 12:55  Warszawa (PAP)

 NBP będzie kontynuował zdecydowane działania dla obniżenia inflacji w średnim okresie – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„NBP będzie kontynuował te zdecydowane działania, które obniżą inflację w średnim okresie, nawet biorąc pod uwagę to, co jest nieuniknione w obecnej sytuacji, czyli zwiększone wydatki rządowe związane z wojną w Ukrainie” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2022-04-13 12:49  Warszawa (PAP)

 Celem NBP jest doprowadzenie do trwałego obniżenia inflacji – powiedział prezes NBP Adam Glapiński w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„W ostatnich miesiącach systematycznie podwyższamy stopy procentowe. Celem tego działania jest oczywiście obniżenie inflacji i wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w dłuższym czasie. Przypominam, że podwyżki stóp, które mają miejsce, nie są skierowane na obecną inflację, tylko na opanowanie inflacji w średnim okresie, czyli mniej więcej 2 lat. (…) Najczęściej ostatnio szacujemy, że jest to od 5 do 7 kwartałów, kiedy najsilniej oddziałuje zmiana stóp” – powiedział Glapiński.

„Kluczowe jest to, że NBP podejmuje zdecydowane działania, by doprowadzić do trwałego obniżenia inflacji” – dodał. (Biznes)

tus/ osz/

 

2022-04-13 15:44  Warszawa (PAP)

 Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek prezydenta RP o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. 27 posłów głosowało za, 26 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek prezydenta. Kadencja prezesa NBP trwa 6 lat. Ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Obecna kadencja Glapińskiego upływa 21 czerwca. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP (©NBP)

Artykuły powiązane