Prezes NBP: Mamy komfort w polityce pieniężnej

Prezes NBP: Mamy komfort w polityce pieniężnej

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

„Wpływ kolejnych fal pandemii na gospodarkę jest coraz słabszy, jednak wciąż występuje i trudno powiedzieć, jaki będzie w przyszłości. Dlatego byłoby niezbyt rozsądne podnieść stopy procentowe, zanim sytuacja się wyjaśni”. (…)

Czy w pana ocenie lipcowa projekcja powinna wygasić oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w tym roku?

Lipcowa projekcja NBP pokazuje bardzo optymistyczną perspektywę. Wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie szybki i przekroczy 5 proc. Projekcja wskazuje przy tym, że inflacja w przyszłym roku się obniży. Przyczyni się do tego wygaśnięcie lub osłabienie wpływu wielu czynników podażowych i regulacyjnych, które spowodowały, że inflacja wzrosła w tym roku powyżej celu. Co szczególnie ważne z perspektywy NBP, zarówno w 2022 r., jak również w 2023 r. inflacja będzie kształtować się w granicach celu inflacyjnego NBP, tj. 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc. (…)

DZIENNIK GAZETA PRAWNA, 20.07.2021, BARTEK GODUSŁAWSKI, str.: A2 (1/2)

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane