Prezes NBP: Polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania wzrostu

Prezes NBP: Polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania wzrostu

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński (©NBP)

[…] Polityka pieniężna nadal będzie prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego – powiedział w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że obniżanie inflacji wygenerowanej przez silne szoki podażowe, przy perspektywie spowolnienia PKB, musi następować stopniowo

„Obniżanie inflacji jaką wywołały silne szoki podażowe musi następować stopniowo, szczególnie gdy spodziewane jest zasadnicze spowolnienie wzrostu gospodarczego, by nie generowało to nadmiernych kosztów społecznych, a przede wszystkim znaczącego bezrobocia. Dlatego polityka pieniężna nadal prowadzona będzie w odpowiedzialny sposób, by ograniczała inflację i jednocześnie sprzyjała utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego” – powiedział Glapiński. […]

(PAP Biznes, tus/ ana/, 2022-07-21 18:15, Warszawa)

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński (©NBP)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Kategoria: Analizy
Banki centralne nie mogą pozostać bezczynne w oczekiwaniu na ustanie szoku podażowego, gdyż może to zdestabilizować oczekiwania inflacyjne i rozkręcić spiralę inflacyjną.
Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

Kategoria: Analizy
Od czasu globalnego kryzysu finansowego inflacja w Wielkiej Brytanii pozostaje całkowicie pod kontrolą. Zarazem doszło do znacznego wzmocnienia powiązania między polityką pieniężną oraz polityką zarządzania zadłużeniem rządowym. Konieczne będzie rozluźnienie tego związku i jednoczesne powstrzymanie presji inflacyjnej w okresie po zakończeniu pandemii.
Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

Korporacyjny mandat CSO wymaga wzmocnienia

Kategoria: Analizy
Zrównoważony rozwój staje się definiującym paradygmatem biznesu, zaś wdrażający go menedżerowie – niezbędnym ogniwem transformacji, którą biznes musi przeprowadzić, aby dotrzymać kroku oczekiwaniom inwestorów i konsumentów, a także przepisom i konkurencji.
Korporacyjny mandat CSO wymaga wzmocnienia