Prezes NBP: Polski cud gospodarczy

Prezes NBP: Polski cud gospodarczy

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Kluczem do przezwyciężenia trudności i osiągnięcia postępu na wielu różnych polach były zawsze wielka pracowitość i energia Polaków – pisze prof. Adam GLAPIŃSKI

Polska osiągnęła w ostatnich latach wielki sukces gospodarczy. Biorąc pod uwagę liczne przeciwności, z którymi mierzył się nasz kraj, można powiedzieć, że mamy do czynienia z cudem gospodarczym. Polska gospodarka szybko i systematycznie nadrabia dystans wobec bogatszych krajów europejskich, czego efektem jest coraz wyższy poziom życia Polaków. Należy przy tym pamiętać, że musieliśmy odrobić straty, które akumulowały się przez długie dekady, a które były efektami trudnych dziejów Polski. Nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy świata, ucierpiał w dwóch wojnach światowych i ma za sobą kilkadziesiąt lat komunizmu. Obecnie możemy z satysfakcją i dumą patrzeć, jak te historyczne zaległości znikają. Co więcej, Polska stała się gospodarką, która doskonale radzi sobie z wyzwaniami i ponosi mniejsze koszty globalnych szoków niż inne kraje. Tak było w przypadku globalnego kryzysu finansowego. I tak stało się również w ubiegłym roku, gdy świat zmagał się z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Gdybyśmy poszukiwali jednego czynnika odpowiadającego za te gospodarcze sukcesy Polski, to jego identyfikacja nie przysporzyłaby żadnych trudności – jest nim ambicja i ciężka praca Polaków. […]

Prezes NBP: Polski cud gospodarczy

(Wszystkoconajwazniejsze.pl)

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Cud gospodarczy nad Wisłą

Kategoria: Oko na gospodarkę
Bilans gospodarczy II Rzeczpospolitej wygląda o wiele bardziej sprawiedliwie, jeśli za punkt odniesienia przyjmować nie stan sprzed I wojny światowej, ale po zakończeniu przez Polskę zmagań wojennych. Mija właśnie 100 lat od przełomu wojennego pod Warszawą i otwarcia drogi do rozwoju, także gospodarczego.
Cud gospodarczy nad Wisłą

Etiopski cud gospodarczy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Etiopia to wciąż jeden z najbiedniejszych krajów, ale w ostatniej dekadzie jest najszybciej rosnącą gospodarką świata. Według MFW od 2009 roku PKB wzrósł o 146,7 proc., zaś PKB na głowę mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej o 149 proc.
Etiopski cud gospodarczy