Prezes NBP: Prezes NBP chciałby, aby warunki do podwyżki stóp nastąpiły w I kw. ’22 / PAP

Prezes NBP: Prezes NBP chciałby, aby warunki do podwyżki stóp nastąpiły w I kw. '22 / PAP

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

2021-09-09 15:25  Warszawa (PAP)

Bank centralny nie powinien reagować podwyżką stóp na negatywne szoki podażowe – ocenił w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie powinien reagować podwyższeniem stóp procentowych” – powiedział prezes NBP.

Glapiński po raz kolejny ocenił, że wzrost inflacji jest przejściowy.

„Obecny wzrost cen w Polsce i na całym świece ma charakter przejściowy. Mamy też efekt odłożonego popytu, ale wzrost inflacji wynika ze wspomnianego wzrostu cen surowców i frachtu, problemów podażowych. Także ze statystycznych efektów bazy” – powiedział. (…)

kuc/ asa/

 

2021-09-09 15:31  Warszawa (PAP)

Wszystkie dostępne prognozy wskazują, że w 2022 roku inflacja znacząco się obniży – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Prognozy wskazują, że w przyszłym roku inflacja się obniży – wszystkie prognozy, nie nasza, ale wszystkie dostępne. Znacząco się obniży. Ale nadal od strony czynników podbijających inflację pozostanie wzrost cen energii, bardzo prawdopodobne są też podwyżki cen gazu, czyli kolejne szoki podażowe, na które nie mamy wpływu” – powiedział prezes.

„Tylko rząd może mieć na nie wpływ od strony podatków” – dodał. (PAP Biznes)

kuc/ map/ mfm/

 

2021-09-09 15:37  Warsaw (PAP)

Każdego dnia analizujemy wszystkie wskaźniki ekonomiczne. Jeżeli pojawi się ryzyko trwałego przekroczenia celu w warunkach dobrej koniunktury, to podwyższymy stopy, ograniczymy skup aktywów – powiedział na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Zaznaczył, że NBP może zdecydować się też na podjęcie jednego z dwóch działań – podniesienie stóp lub ograniczenie skupu aktywów.

„Jeśli nasi specjaliści stwierdzą, że następuje presja ze strony popytu i inflacja będzie trwale wyższa od celu inflacyjnego, rozumianego jako pasmo (…), to będziemy wtedy interweniować” – powiedział Glapiński. (…)

(PAP Biznes)

tj/ asa/

 

2021-09-09 15:44  Warszawa (PAP)

W Polsce nie występuje obecnie presja inflacyjna ze strony kosztów pracy – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„O presji inflacyjnej ze strony kosztów pracy nie możemy mówić” – powiedział Glapiński.

„Wzrost wydajności pracy jest bardzo duży w Polsce, zwłaszcza w przemyśle, znacząco przekracza wzrost wynagrodzeń. Jednostkowe koszty pracy kształtują się korzystnie, spadają w okolice zera, a w przemyśle są ujemne” – dodał. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/

 

2021-09-09 15:48  Warszawa (PAP)

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty osłabia się w trakcie konferencji prezesa NBP

EUR/PLN od rana stabilizował się ok. 0,2 proc. nad kreską, a po rozpoczęciu czwartkowej konferencji prezesa NBP widoczne jest dalsze osłabienie krajowej waluty. Ok. godz. 15.45 EUR/PLN jest 0,45 proc. wyżej i znajduje się tuż poniżej poziomu 4,54. (PAP Biznes)

kk/ asa/

 

2021-09-09 15:58  Warszawa (PAP)

Być może powstanie sytuacja, w której trzeba będzie zacieśnić politykę pieniężną – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Prezes nie określił, kiedy mogłoby dojść do zacieśnienia.

„Być może pojawi się taka sytuacja, że trzeba będzie zacieśnić politykę pieniężną” – powiedział prezes.

Dodał, że NBP prowadzi w tym obszarze podobne analizy, jak wszystkie duże banki centralne.

Glapiński ocenił, że obecnie podwyższenie stóp byłoby niekorzystne dla gospodarki, która odbudowuje się po pandemii. (…)

(PAP Biznes)

kuc/ asa/

 

2021-09-09 16:03  Warszawa (PAP)

Zmiany w poziomie rezerwy obowiązkowej nie są obecnie wskazane – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Nie będę głosował i nie będę postulował żadnej zmiany rezerwy obowiązkowej, na pewno nie będziemy podejmować żadnych decyzji niekorzystnych dla banków” – powiedział prezes. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/

 

2021-09-09 16:11  Warszawa (PAP)

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce nie jest szczególnie niebezpieczna, a ceny mieszkań i domów rosną w takim tempie jak dochody Polaków – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Rosną ceny mieszkań, metrów kwadratowych, domów, komponentów w budownictwie, ale rosną tak jak rosną dochody. Jest ogromna luka mieszkaniowa, wynosi ok. 2 mln. Jeśli rosną dochody, to kolejne grupy rodzin dostrzegają, że kredyt hipoteczny jest w ich zasięgu i w niego wchodzą. Tak będzie, dopóki ta luka się nie wypełni” – powiedział prezes.

„Zespół (ekspertów NBP – PAP) zapewnia mnie, że nic niebezpiecznego, czy szczególnie niebezpiecznego, nie zachodzi. Co nie znaczy, że tak będzie zawsze” – dodał. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/

 

2021-09-09 16:15  Warszawa (PAP)

Prezes NBP Adam Glapiński jest zdania, że podwyżka stóp o 15 pb nie miałaby wielkiego wpływu na gospodarkę. W trakcie konferencji prasowej powiedział, że jedynie „z ciekawości” NBP robi symulacje wpływu podwyżki stóp o 15 pb na gospodarkę.

„Listopadowa projekcja będzie dla nas kluczowa. Cały świat, wszyscy ekonomiści czekają na tę projekcję. Rada, która będzie tę projekcją miała w ręku, będzie wiedziała więcej. Nie wiem jaka będzie ta projekcja – czy wskaże na zasadność zmiany stóp procentowych. Obecnie nie ma konsensusu w RPP, żeby podnieść stopy” – powiedział Adam Glapiński.

Jednocześnie Glapiński zakwestionował zasadność zmiany stóp procentowych o 15 pb.

„W moim przekonaniu nie wiem, co zmiana o 15 pb zmieniłaby w gospodarce” – powiedział Glapiński. (PAP Biznes)

map/ tj/ asa/

 

2021-09-09 16:29  Warszawa (PAP)

Prezes NBP Adam Glapiński w trakcie konferencji powiedział, że chciałby, aby warunki do podwyżki stóp procentowych nastąpiły jak najszybciej.

„Nikt nie spodziewa się obniżki stóp. (…) Cały czas mówimy prawdopodobnie o podwyżce, tylko teraz nie ma przesłanek. A kiedy będą? Trudno mi powiedzieć. To musi być inflacja blisko górnej ramy korytarza, inflacja której przyczyną jest dynamika popytu, w szczególności gdyby się coś działo na rynku pracy, wynagrodzenia rosły, to na co mamy możliwość oddziałać” – powiedział prezes.

„I to powinno dotyczyć jakiegoś średniego terminu, najbliższych kwartałów, miało charakter stały. Wtedy nie będziemy się wahać. Kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce? Ja bym chciał osobiście, żeby było jak najszybciej. Jeżeli dokonamy podwyżek, to będzie oznaczało, że gospodarka jest rozpędzona” – dodał. (…)

(PAP Biznes)

kuc/ asa/

 

2021-09-09 16:55  Warszawa (PAP)

Inflacja znajdzie się w zasięgu celu NBP w połowie 2022 roku – poinformował w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Te modele, które mamy do tej pory, mówią o zmniejszeniu się inflacji w całym przyszłym roku i, że w połowie roku będzie ona w zasięgu tego korytarza naszego celu. Wpływ Polskiego Ładu dopiero będziemy szacować, dopiero wpłynęły ustawy podatkowe. Zobaczymy czy ten wpływ będzie proinflacyjny” – powiedział Glapiński. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/

 

2021-09-09 17:02  Warszawa (PAP)

Obecny kursy złotego jest dla nas zadowalający, jest dobry dla gospodarki i dla eksporterów – powiedział na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

„Obecny kurs jest dla nas zadowalający, jest dobry dla gospodarki i dla eksporterów. (…) My mamy zamiar przeciwdziałać nagłym zmianom kursu, bo to nie jest korzystne. Nie jesteśmy w stanie na stałe obniżyć kursu ani go podwyższyć. Płynny złoty jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki. Dzięki temu reagujemy na kryzysy światowe kursem złotego, a nie bezrobociem” – powiedział na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

„Dlatego nie powinniśmy przechodzić do strefy euro w dającej się przewidzieć przyszłości” – dodał Glapiński.

map/ tj/ asa/

 

2021-09-09 18:51  Warszawa (PAP)

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w trakcie konferencji, że chciałby, aby warunki do podwyżki stóp procentowych nastąpiły jak najszybciej, już w I kw. 2022 r. Dodał, że podwyżka stóp proc. o 15 pb nie miałaby wpływu na gospodarkę, a inflacja może obniżyć się do ok. 3,5 proc. w II poł. przyszłego roku.

„Nikt nie spodziewa się obniżki stóp. (…) Cały czas mówimy prawdopodobnie o podwyżce, tylko teraz nie ma przesłanek. A kiedy będą? Trudno mi powiedzieć. To musi być inflacja blisko górnej ramy korytarza, inflacja której przyczyną jest dynamika popytu, w szczególności gdyby się coś działo na rynku pracy, wynagrodzenia rosły, to, na co mamy możliwość oddziałać” – powiedział prezes.

„Jeśli pojawi się ryzyko trwałego przekraczania celu inflacyjnego na skutek trwałej presji popytowej w warunkach mocnego rynku pracy, czyli braku bezrobocia znaczącego i w warunkach dobrej koniunktury, wówczas natychmiast zacieśnimy politykę pieniężną. Czytaj: podniesiemy stopy procentowe, ograniczymy skup papierów wartościowych” – dodał. (…)

kuc/ map/ tj/ tus/ mfm/

 

 

 

 

 

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane