Prezes NBP: Przy niskich stopach proc. większa rola rynku kapitałowego

Prezes NBP: Przy niskich stopach proc. większa rola rynku kapitałowego

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Przy niskich stopach proc. rynek kapitałowy powinien odgrywać większą rolę – prezes NBP (opis)

W otoczeniu niskich stóp procentowych rynek kapitałowy powinien odgrywać większą rolę, szczególnie dla banków i zakładów ubezpieczeń, które powinny budować siłę tego rynku – powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński, w trakcie Forum Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Dodał, że dalsza konsolidacja może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w sektorze finansowym.

„W warunkach prawdopodobnie trwale już niskich stóp procentowych rynek kapitałowy może być nie tylko alternatywą wobec sektora bankowego, ale także dla sektora bankowego – banki powinny rozwijać usługi inwestycyjne. W takim modelu także sektor ubezpieczeniowy znalazłby korzystne kierunki rozwoju, w tym w zakresie ubezpieczeń finansowych. Wydaje się, że nadszedł czas na zmiany i ci, którzy pierwsi włączą się w aktywne budowanie rynku kapitałowego, zyskają” – wynika z tekstu przemówienia Glapińskiego.

„(…) W gospodarce światowej następuje istotny wzrost wynagrodzenia za ryzyko i utrzymywania aktywów produkcyjnych. Wynika z tego, że jeżeli instytucje finansowe chcą utrzymać przyzwoite zwroty z kapitału, to powinny zaangażować się w te bardziej ryzykowne ekspozycje. Oczywiście zapewniając przy tym odpowiednie zarządzanie podwyższonym ryzykiem. Można zatem oczekiwać, że powinien nastąpić dynamiczny wzrost znaczenia rynku kapitałowego. Zarówno banki, jak i zakłady ubezpieczeń nie muszą wcale na tym tracić, o ile zrozumieją powagę czekających nas zmian i szybko się do nich zaadaptują. W jaki sposób? Budując siłę rynku kapitałowego, a nie postrzegając go jako konkurencję. Rozwijając rynek kapitałowy poprzez wzrost znaczenia bankowości inwestycyjnej oraz ubezpieczeń finansowych. Taki kierunek dalszego rozwoju systemu finansowego jest nie tylko prawdopodobny, ale jest też zdecydowanie pożądany” – powiedział prezes NBP.

Według Glapińskiego, przyspieszenie rozwoju rynków kapitałowych wymagałoby m.in. interwencji publicznej mającej na celu wyeliminowanie szczególnie barier regulacyjnych.

Prezes NBP przedstawił ogólne postulaty w tym kierunku:

– GPW powinna stać się źródłem kapitału i finansowania dla możliwie szerokiej grupy przedsiębiorstw. Wymaga to oczywiście stosowania proporcjonalnych wymogów regulacyjnych;

– Należy unikać nadmiarowych wymogów ponad to, co określone w prawie unijnym;

– Obowiązki sprawozdawcze powinny zostać możliwie uproszczone, zautomatyzowane i zunifikowane, aby unikać wielokrotnego przekazywania podobnych zestawów danych w różnych formatach dla różnych odbiorców.

Według prezesa NBP dalsza konsolidacja instytucji może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w polskim sektorze finansowym.

„Bieżące wyzwania dotykają w różnym stopniu poszczególnych instytucji i w końcu się polski system finansowy z nimi upora. Mniej obciążone instytucje wykorzystają zapewne wynikające z tego przewagi i wpłynie to na kształt zmian na mapie naszego systemu finansowego, który i tak podlega dynamicznym przemianom w tych latach. Niestety w ich wyniku nastąpi zapewne także dalsza konsolidacja, co może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w sektorze” – powiedział Glapiński.

„I choć aktualnie konkurencja nie wydaje się zaburzona, to jednak w przyszłości będzie zapewne postępować dalsza konsolidacja sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Niskie stopy zwrotu z kapitału w małych i średnich instytucjach będą zachęcać oczywiście do fuzji i przejęć pozwalających na wykorzystanie efektów skali. Nie bez znaczenia są tu oczywiście koszty i bariery wejścia. Dlatego zawsze stałem na stanowisku, że obciążenia sprawozdawcze i regulacyjne powinny być proporcjonalne do skali działania poszczególnych instytucji. Oczywiście z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ich działania” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

2021-04-14 09:47  Warszawa (PAP)

Rozwój rynków kapitałowych wymaga eliminacji barier regulacyjnych – prezes NBP

Przyspieszenie rozwoju rynków kapitałowych wymagałoby interwencji publicznej, mającej na celu wyeliminowanie szczególnie barier regulacyjnych – wynika z przemówienia prezesa NBP Adam Glapiński, w trakcie Forum Liderów Bankowości i Ubezpieczeń.

„Rynek usług finansowych w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest nadal silnie zdominowany przez banki, mimo że rynek kapitałowy również znacznie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wydaje się, że taki organiczny wzrost – utrudniony przez liczne bariery – nie wystarczy. Nie wystarczy, aby skłonić do transformacji w kierunku osiągania kolejnych etapów rozwoju. Przyspieszenie rozwoju rynków kapitałowych wymagałoby m.in. interwencji publicznej, mającej na celu wyeliminowanie szczególnie barier regulacyjnych” – powiedział Glapiński.

Prezes NBP przedstawił ogólne postulaty w tym kierunku:

– „GPW powinna stać się źródłem kapitału i finansowania dla możliwie szerokiej grupy przedsiębiorstw. Wymaga to oczywiście stosowania proporcjonalnych wymogów regulacyjnych”;

– „Należy unikać nadmiarowych wymogów ponad to, co określone w prawie unijnym”.

– „Obowiązki sprawozdawcze powinny zostać możliwie uproszczone, zautomatyzowane i zunifikowane, aby unikać wielokrotnego przekazywania podobnych zestawów danych w różnych formatach dla różnych odbiorców”. (*)

* Ostatni postulat nie został przedstawiony w trakcie wystąpienia prezesa w trakcie Forum Liderów z powodów technicznych. PAP Biznes dysponuje pełną wersją przemówienia Glapińskiego. (PAP Biznes)

tus/ gor/

 

2021-04-14 09:33  Warszawa (PAP)

Otoczenie niskich stóp proc. ważne dla modeli biznesowych sektora finansowego – prezes NBP

Otoczenie niskich stóp proc. jest ważne dla modeli biznesowych sektora finansowego – wynika ze środowej wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, w trakcie Forum Liderów Bankowości i Ubezpieczeń.

„Uwarunkowania regulacyjne, przyspieszona cyfryzacja, wyzwania klimatyczne i energetyczne, niskie stopy procentowe oraz rosnące ryzyko kredytowe w warunkach spowolnienia gospodarczego to są czynniki, które będą wpływać na zmiany dotychczasowych modeli biznesowych. Jest to zauważalne w prezentowanych założeniach strategii i linii biznesowych banków, zakładów ubezpieczeń, podmiotów rynku kapitałowego, a także Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” – powiedział Glapiński.

„(…) Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na przebudowę modeli biznesowych instytucji finansowych w warunkach niskich stóp procentowych” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ gor/

 

2021-04-14 09:30  Warszawa (PAP)

Dalsza konsolidacja może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w polskim sektorze finansowym – prezes NBP (aktl.)

Dalsza konsolidacja może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w polskim sektorze finansowym – powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński, w trakcie Forum Liderów Bankowości i Ubezpieczeń.

„Bieżące wyzwania dotykają w różnym stopniu poszczególnych instytucji i w końcu się polski system finansowy z nimi upora. Mniej obciążone instytucje wykorzystają zapewne wynikające z tego przewagi i wpłynie to na kształt zmian na mapie naszego systemu finansowego, który i tak podlega dynamicznym przemianom w tych latach. Niestety w ich wyniku nastąpi zapewne także dalsza konsolidacja, co może niekorzystnie wpłynąć na konkurencję w sektorze” – powiedział Glapiński.

„I choć aktualnie konkurencja nie wydaje się zaburzona, to jednak w przyszłości będzie zapewne postępować dalsza konsolidacja sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Niskie stopy zwrotu z kapitału w małych i średnich instytucjach będą zachęcać oczywiście do fuzji i przejęć pozwalających na wykorzystanie efektów skali. Nie bez znaczenia są tu oczywiście koszty i bariery wejścia. Dlatego zawsze stałem na stanowisku, że obciążenia sprawozdawcze i regulacyjne powinny być proporcjonalne do skali działania poszczególnych instytucji. Oczywiście z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ich działania” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ osz/

 

2021-04-14 09:36  Warszawa (PAP)

Banki i zakłady ubezpieczeń powinny budować siłę rynku kapitałowego – prezes NBP

W otoczeniu niskich stóp procentowych banki i zakłady ubezpieczeń powinny budować siłę rynku kapitałowego poprzez wzrost znaczenia bankowości inwestycyjnej oraz ubezpieczeń finansowych – powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński, w trakcie Forum Liderów Bankowości i Ubezpieczeń.

„Sekularny trend obniżenia realnych stóp procentowych dotyczy jednak jedynie stóp zwrotu od aktywów wolnych od ryzyka, tzn. przede wszystkim stóp procentowych na rynku pieniężnym i rentowności obligacji skarbowych. Stopy zwrotu z aktywów produkcyjnych podlegają cyklicznym wahaniom, ale nie widać tam żadnego spadkowego trendu” – powiedział Glapiński.

„Oznacza to zatem, że w gospodarce światowej następuje istotny wzrost wynagrodzenia za ryzyko i utrzymywania aktywów produkcyjnych. Wynika z tego, że jeżeli instytucje finansowe chcą utrzymać przyzwoite zwroty z kapitału, to powinny zaangażować się w te bardziej ryzykowne ekspozycje. Oczywiście zapewniając przy tym odpowiednie zarządzanie podwyższonym ryzykiem. Można zatem oczekiwać, że powinien nastąpić dynamiczny wzrost znaczenia rynku kapitałowego. Zarówno banki, jak i zakłady ubezpieczeń nie muszą wcale na tym tracić, o ile zrozumieją powagę czekających nas zmian i szybko się do nich zaadaptują. W jaki sposób? Budując siłę rynku kapitałowego, a nie postrzegając go jako konkurencję. Rozwijając rynek kapitałowy poprzez wzrost znaczenia bankowości inwestycyjnej oraz ubezpieczeń finansowych. Taki kierunek dalszego rozwoju systemu finansowego jest nie tylko prawdopodobny, ale jest też zdecydowanie pożądany” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane