Prezes NBP: Si vis pacem, para bellum. NBP na straży stabilności makroekonomicznej

Prezes NBP: Si vis pacem, para bellum. NBP na straży stabilności makroekonomicznej

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Foto NBP)

Pomoc Ukrainie to przede wszystkim obowiązek moralny, ale także zobowiązanie, któremu nie bylibyśmy w stanie sprostać, gdyby nie solidne podstawy polskiej gospodarki i silna pozycja finansowa banku centralnego, na którą pracowaliśmy sumiennie przez ostatnie lata – pisze prof. Adam Glapiński.

Starożytni Rzymianie mawiali si vis pacem, para bellum – czyli, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To łacińskie przysłowie opisuje jednak nie tylko podstawową doktrynę sztuki wojennej, ale także zasadę, która przyświeca działaniom antykryzysowym Narodowego Banku Polskiego. Nigdy bowiem nie wiemy dokładnie, kiedy i w jakiej postaci zmaterializuje się kolejny kryzys – dlatego nieustannie szykujemy się do kolejnej ekonomicznej batalii, dbając o solidne fundamenty gospodarki i silną pozycję finansową banku centralnego.

W ostatnich 15 latach przeżyliśmy dwa bardzo poważne globalne kryzysy: kryzys finansowy z lat 2007-2012 i kryzys pandemiczny, a od niedawna mierzymy się także z dramatycznymi konsekwencjami społeczno-gospodarczymi kryzysu geopolitycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. Choć natura każdego z tych kryzysów była zupełnie inna, w każdym wypadku na straży stabilności makroekonomicznej stał bank centralny. […]

Prezes NBP: Si vis pacem, para bellum. NBP na straży stabilności makroekonomicznej

(Wszystko Co Najważniejsze)

Artykuł prof. Adama Glapińskiego ukazał się w 60 mediach na całym świecie w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu.

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Foto NBP)

Artykuły powiązane

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Wpływ niepewności makroekonomicznej na wydatki gospodarstw domowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że w obliczu większej niepewności gospodarstwa domowe wydają średnio mniej pieniędzy. Te ograniczenia dotyczą głównie wydatków uznaniowych na produkty i usługi związane ze zdrowiem i higieną osobistą, rozrywką, wypoczynkiem czy na towary luksusowe.
Wpływ niepewności makroekonomicznej na wydatki gospodarstw domowych

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP