Prezes NBP: „W ciągu 10 lat przegonimy Włochy”

Prezes NBP: 'W ciągu 10 lat przegonimy Włochy'

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

O inflacji, stopach procentowych, klasie średniej oraz złocie w skarbcach NBP. Zapraszamy na wywiad Sławomira Jastrzębowskiego z Prof. Adamem Glapińskim, Prezesem NBP.

Sławomir Jastrzębowski – Salon24: Czy pan wie, że w Salonie24 pracuje straszny lewak publicysta Rafał Woś i on pana chwali i inflację też. Nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja…

Prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego:  Sprawa jest złożona. Co do wspomnianego redaktora, to jest to człowiek o oryginalnych poglądach i to trzeba cenić. Mało jest dzisiaj ludzi prezentujących oryginalne poglądy. Ludzie często są zbyt ułożeni, politycznie poprawni i nic ciekawego nie mają do powiedzenia. Czytanie wielu mediów i portali nie ma sensu, bo powtarzane są te same opinie. Teraz akurat część mediów negatywnie pisze o inflacji. A z inflacją jest tak: nic dobrego w wysokiej inflacji nie ma, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych inflacja około 2-3 procent jest pożyteczna i normalna, bo pomaga rozwojowi gospodarczemu.

SJ: Ale my mamy ponad 4. 

– Cele inflacyjne, do których dążą banki centralne w krajach wysoko rozwiniętych są zwykle na poziomie 2-3 procent. W Polsce cel banku centralnego jest na poziomie 2,5 procent plus/minus 1 punkt procentowy. Nieznacznie wyższy poziom polskiego celu niż np. Banku Anglii, EBC, czy Banku Szwecji wynika stąd, że jesteśmy gospodarką doganiającą. Po prostu trwale szybciej się rozwijamy, co z kolei wiąże się z tzw. konwergencją cen. W czerwcu inflacja wyniosła w Polsce 4,4 procent według danych GUS. Ponad połowa z tego wynika z podwyżek cen paliw, cen wywozu śmieci i cen prądu. Inflacja po wyłączeniu tych kategorii wynosi 2,5%, a więc jest w punkt zgodna z naszym celem. (…)

„W ciągu 10 lat przegonimy Włochy”. Prezes NBP Adam Glapiński dla Salon24

Salon24, 2.07.2021 r.

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane