Prezes NBP: W trakcie pandemii wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu

Prezes NBP: W trakcie pandemii wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

W trakcie pandemii znacząco wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach, czemu przeciwdziałać mają podjęte przez NBP działania – powiedział w trakcie Kongresu Obsługi Gotówki prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że sytuacja gospodarcza w IV kw. będzie nadal trudna.

„Spadek krajowego PKB w II kw. wyniósł 8,4 proc. w ujęciu rocznym. Choć wstępny szacunek za III kw. wskazuje na wyhamowanie spadku do 1,6 proc., to sytuacja gospodarcza w IV kw. jest nadal trudna, szczególnie dla części branż” – powiedział Glapiński.

„Jednocześnie inflacja obniżyła się wyraźnie pod wpływem załamania się aktywności gospodarczej oraz spadku cen surowców na rynkach światowych. W efekcie kształtuje się ona na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem NBP. Wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło jednak prawdopodobieństwo jej spadku poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach” – dodał.

Według prezesa NBP, bank centralny podjął „zdecydowane działania”, by wesprzeć koniunkturę, ograniczyć wzrost bezrobocia i nie dopuścić do nadmiernego spadku dynamiki cen.

„Poluzowanie polityki pieniężnej, zwiększenie płynności oraz obniżenie wymogów kapitałowych wspiera także sektor bankowy, albowiem mniejsza skala recesji, a także mniejsze bezrobocie i mniejsza skala upadłości firm to mniejsze straty kredytowe w sektorze” – dodał prezes NBP.

tus/ gor/

2020-11-24 09:58  Warszawa (PAP)

 

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane

Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Kategoria: Raporty
Działania NBP w czasie pandemii pomogły ograniczyć spadek PKB w Polsce w tym roku oraz będą wspierały ożywienie aktywności w 2021 r. Według ekspertów NBP dokonane poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy PKB aż o 1,4 pkt. proc. łącznie w tym i przyszłym roku – poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Kategoria: Raporty
Analizy NBP pokazują, że mimo ogromnej skali szoku w czasie pandemii, strat i niepewności, system bankowy jako całość funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie – zapewnił we wtorek w wypowiedzi dla Związku Banków Polskich Prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP: system bankowy funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie

Prezes NBP: stopy stabilne do 2022 r., chyba że radykalnie pogorszy się koniunktura

Kategoria: Analizy
Stopy proc. NBP powinny pozostać stabilne do 2022 r., przy ożywieniu gospodarczym. Jeżeli doszłoby do załamania koniunktury, możliwy jest zarysowany pod koniec grudnia '20 scenariusz cięcia stóp proc., nawet do ujemnego poziomu - poinformował na konferencji prasowej Prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP: stopy stabilne do 2022 r., chyba że radykalnie pogorszy się koniunktura