Prezes NBP: W trakcie pandemii wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu

Prezes NBP: W trakcie pandemii wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

W trakcie pandemii znacząco wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach, czemu przeciwdziałać mają podjęte przez NBP działania – powiedział w trakcie Kongresu Obsługi Gotówki prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że sytuacja gospodarcza w IV kw. będzie nadal trudna.

„Spadek krajowego PKB w II kw. wyniósł 8,4 proc. w ujęciu rocznym. Choć wstępny szacunek za III kw. wskazuje na wyhamowanie spadku do 1,6 proc., to sytuacja gospodarcza w IV kw. jest nadal trudna, szczególnie dla części branż” – powiedział Glapiński.

„Jednocześnie inflacja obniżyła się wyraźnie pod wpływem załamania się aktywności gospodarczej oraz spadku cen surowców na rynkach światowych. W efekcie kształtuje się ona na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem NBP. Wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło jednak prawdopodobieństwo jej spadku poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach” – dodał.

Według prezesa NBP, bank centralny podjął „zdecydowane działania”, by wesprzeć koniunkturę, ograniczyć wzrost bezrobocia i nie dopuścić do nadmiernego spadku dynamiki cen.

„Poluzowanie polityki pieniężnej, zwiększenie płynności oraz obniżenie wymogów kapitałowych wspiera także sektor bankowy, albowiem mniejsza skala recesji, a także mniejsze bezrobocie i mniejsza skala upadłości firm to mniejsze straty kredytowe w sektorze” – dodał prezes NBP.

tus/ gor/

2020-11-24 09:58  Warszawa (PAP)

 

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane