Prezes NBP: Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp / PAP

Prezes NBP: Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp / PAP

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych – powiedział podczas Kongresu 590 prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że jeżeli pojawiałaby się groźba, że za 2-5 kwartałów wystąpiłoby zjawisko spirali płacowo-cenowej, to konieczne będzie zdecydowane wycofanie akomodacji.

„Istotnym wyzwaniem dla polityki pieniężnej jest określenie właściwego tempa i sekwencji wychodzenia z działań niekonwencjonalnych, w tym podwyżek stóp procentowych. (…) Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych, ale nie powinno to przesłaniać szerszego obrazu wyzwań, jakie stoją przed naszą gospodarką. Nie łudźmy się – długotrwałego sukcesu gospodarczego nie da się osiągnąć wyłącznie za pomocą szybkich, doraźnych działań, takie jak działania antykryzysowe. Musimy podjąć przemyślane i wyprzedzające kroki, które pozwolą nam poradzić sobie z szeregiem wyzwań stojących przed polską gospodarką” – powiedział Glapiński.

„Gdyby zewnętrzne impulsy cenowe przełożyły się na oczekiwania i płace, a to utrwalałoby na razie przejściowo podwyższoną inflację; z pełnym przekonaniem mówimy, że inflacja jest przejściowa, ale musimy patrzeć, czy ta przejściowa inflacja wynikająca z szoków podażowych, pochodzących z zewnątrz, nie przenosi się na gospodarkę w postaci spirali cen i płac, żądań płacowych w szczególności. W tej chili nie ma takiej sytuacji. (…) Ale jak będzie (taka sytuacja – PAP) za, 2-3-4, czy za 5 kwartałów, bo na tym się opieramy, jeśli uznamy, że taka groźba istnieje, potrzebne będzie zdecydowane wycofanie akomodacji monetarnej, czyli tego poluzowania, tych niskich stóp” – dodał. (…)

2021-10-05 19:21  Warszawa (PAP)

pat/ tus/ osz/

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane