Dla mediów Dla mediów

Łukasz Hardt z RPP: podwyższony poziom inflacji może utrzymać się przez dłuższy czas

Łukasz Hardt z RPP: podwyższony poziom inflacji może utrzymać się przez dłuższy czas

W kontekście przewidywanych uwarunkowań makro nie ma obecnie potrzeby cięcia stóp proc. (PAP)

W kontekście przewidywanych uwarunkowań makro nie ma obecnie potrzeby cięcia stóp proc. (PAP)

Eryk Łon z RPP: Niskie stopy procentowe są wciąż potrzebne polskiej gospodarce

Eryk Łon z RPP: Niskie stopy procentowe są wciąż potrzebne polskiej gospodarce

Nie ma zagrożenia, aby CPI trwale przekroczyła 3,5 proc. (PAP Biznes)

Nie ma zagrożenia, aby CPI trwale przekroczyła 3,5 proc. (PAP Biznes)

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Gospodarka Polski

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Gospodarka Polski

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Wzrost PKB w ’21 ok. 3 proc., dużo czynników proinflacyjnych, najbliższe miesiące bez wniosku ws. zmian stóp (PAP)

Jerzy Kropiwnicki z RPP: Wzrost PKB w ’21 ok. 3 proc., dużo czynników proinflacyjnych, najbliższe miesiące bez wniosku ws. zmian stóp (PAP)

Eryk Łon z RPP: Stabilizowanie stóp procentowych dominującą postawą w aktualnej polityce banków centralnych

Eryk Łon z RPP: Stabilizowanie stóp procentowych dominującą postawą w aktualnej polityce banków centralnych

Eugeniusz Gatnar z RPP: Prognozy gospodarcze dla Polski

Eugeniusz Gatnar z RPP: Prognozy gospodarcze dla Polski

Eugeniusz Gatnar z RPP: Rekordowy rok polskiego eksportu

Eugeniusz Gatnar z RPP: Rekordowy rok polskiego eksportu

Eryk Łon z RPP: Wyhamowanie procesów inflacyjnych w naszym kraju przemawia za stabilizacją polskich stóp procentowych na dotychczasowym poziomie

Eryk Łon z RPP: Wyhamowanie procesów inflacyjnych w naszym kraju przemawia za stabilizacją polskich stóp procentowych na dotychczasowym poziomie