Dla mediów Dla mediów

Eugeniusz Gatnar z RPP: Podwyżka stóp proc. to początek normalizacji polityki pieniężnej / PAP

Eugeniusz Gatnar z RPP: Podwyżka stóp proc. to początek normalizacji polityki pieniężnej / PAP

Grażyna Ancyparowicz z RPP: Można się spodziewać powolnego dochodzenia do normalności w polityce pieniężnej / PAP

Grażyna Ancyparowicz z RPP: Można się spodziewać powolnego dochodzenia do normalności w polityce pieniężnej / PAP

Łukasz Hardt z RPP: Listopadowa projekcja pokaże ścieżkę inflacji wyższą niż lipcowa / PAP

Łukasz Hardt z RPP: Listopadowa projekcja pokaże ścieżkę inflacji wyższą niż lipcowa / PAP

Eryk Łon z RPP: Pobudzanie aktywności gospodarczej kluczowym zadaniem polskiej polityki pieniężnej

Eryk Łon z RPP: Pobudzanie aktywności gospodarczej kluczowym zadaniem polskiej polityki pieniężnej

Cezary Kochalski z RPP: Kryteria wycofania akomodacji są jasno określone, a tempo powrotu CPI do celu nie może zdusić ożywienia / PAP

Cezary Kochalski z RPP: Kryteria wycofania akomodacji są jasno określone, a tempo powrotu CPI do celu nie może zdusić ożywienia / PAP

Eryk Łon z RPP: Złoty najsłabszy od marca

Eryk Łon z RPP: Złoty najsłabszy od marca

Eugeniusz Gatnar z RPP: Do połowy '22 inflacja nie wróci do przedziału odchyleń od celu / PAP

Eugeniusz Gatnar z RPP: Do połowy ’22 inflacja nie wróci do przedziału odchyleń od celu / PAP

Eugeniusz Gatnar z RPP: podtrzymuje postulat podwyżki stóp proc. o 15 pb. i stopniowej normalizacji polityki pien. / PAP

Eugeniusz Gatnar z RPP: podtrzymuje postulat podwyżki stóp proc. o 15 pb. i stopniowej normalizacji polityki pien. / PAP

Eugeniusz Gatnar z RPP: Inflacja zmierza w kierunku 6 proc.

Eugeniusz Gatnar z RPP: Inflacja zmierza w kierunku 6 proc.

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część '22 / PAP

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część ’22 / PAP