Cezary Kochalski z RPP: Kryteria wycofania akomodacji są jasno określone, a tempo powrotu CPI do celu nie może zdusić ożywienia / PAP

Cezary Kochalski z RPP: Kryteria wycofania akomodacji są jasno określone, a tempo powrotu CPI do celu nie może zdusić ożywienia / PAP

Dr hab. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

2021-09-23 06:45  Warszawa (PAP)

Kryteria, które będą uzasadniały rozpoczęcie wycofywania akomodacji monetarnej przez NBP są jasno określone, jednocześnie jest kluczowe, żeby tempo powrotu inflacji do celu nie zdusiło ożywienia w polskiej gospodarce – powiedział PAP Biznes członek RPP Cezary Kochalski.

„Ryzyko trwałego utrzymywania się podwyższonej inflacji postrzegam przez pryzmat wskazania optymalnego momentu decyzyjnego o zacieśnieniu polityki pieniężnej. Jak dotąd moim zdaniem ten moment nie nadszedł, stan i wyniki gospodarki, perspektywy koniunktury oraz niepewność co do rozwoju pandemii są tutaj kluczowe. Decyzja o zacieśnieniu polityki pieniężnej nie może przyczyniać się do nadmiernego ryzyka zaburzenia ożywienia gospodarczego po pandemii, chociażby w kontekście bezrobocia” – powiedział Kochalski.

„Z drugiej strony inflacja powyżej celu nie może być akceptowana bez ograniczenia czasowego, co wynika przecież ze średniookresowego charakteru celu inflacyjnego. Tempo powrotu inflacji do celu musi być rozważnie określone, w kontekście występujących szoków, ale i niepewności co do rozwoju pandemii. Kluczowe jest, by tempo powrotu inflacji do celu nie zdusiło ożywienia w polskiej gospodarce. Rada na bieżąco analizuje w jakim stopniu spełnione są warunki, aby rozważać zasadność wycofywania akomodacji monetarnej. Przewodniczący RPP w imieniu całej Rady wskazywał wielokrotnie na konkretne kryteria w tym względzie” – dodał.

Kochalski nie zgadza się z opiniami, że RPP bagatelizuje podwyższoną inflację i wskazuje, że Rada na bieżąco bardzo wnikliwie analizuje procesy inflacyjne i przygląda się w jakim stopniu spełnione są kryteria dotyczące wycofania akomodacji. (…)

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ ana/

Dr hab. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane