Eryk Łon z RPP: Do czasu publikacji listopadowej projekcji stopy proc. w Polsce powinny pozostać bez zmian / PAP

Eryk Łon z RPP: Do czasu publikacji listopadowej projekcji stopy proc. w Polsce powinny pozostać bez zmian / PAP

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Do czasu publikacji listopadowej projekcji NBP stopy proc. w Polsce powinny pozostać na dotychczasowym poziomie – napisał w artykule dla portalu Wgospodarce członek RPP Eryk Łon. Dodał, że jeżeli jesienne prognozy pokażą wyższą ścieżkę CPI niż lipcowa projekcja, warto będzie rozważyć możliwość podjęcia przez NBP odpowiednich działań mających na celu wygaszenie tendencji inflacyjnych.

„Uważam, że w okresie do publikacji listopadowej projekcji inflacji oraz PKB warto utrzymać stopy procentowe w naszym kraju na dotychczasowym poziomie. Jeżeli z listopadowej projekcji będzie wynikać, że okres przebywania inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego będzie kształtował się w przyszłości na wyższym poziomie, niż pokazano to w projekcji lipcowej to być może warto będzie w jakimś momencie rozważyć możliwość podjęcia przez NBP odpowiednich działań mających na celu wygaszenie tendencji inflacyjnych” – napisał Łon. (…)

pat/ mfm/

2021-07-19 08:54  Warszawa (PAP)

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane