Eryk Łon z RPP: Dzięki łagodnej polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasz kraj stopniowo pokonuje trudności gospodarcze

Eryk Łon z RPP: Dzięki łagodnej polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasz kraj stopniowo pokonuje trudności gospodarcze

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Decyzje banków centralnych krajów dojrzałych i wschodzących

W okresie od mojego poprzedniego artykułu opublikowanego na stronie Radia Maryja w dniu 26 kwietnia 28 banków centralnych podjęło decyzje o poziomie stóp procentowych. Okazało się, że w przypadku 23 banków centralnych została podjęta decyzja o utrzymaniu dotychczasowego poziomu tych stóp. W przypadku zaś 5 banków centralnych stopy podwyższono. Stopy procentowe utrzymane zostały w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Szwecji, Australii oraz Norwegii uznawanych za kraje dojrzałe oraz na Węgrzech, w Gwatemali, Kazachstanie, Botswanie, Egipcie, Azerbejdżanie, Mołdawii, Malawi, Bułgarii, Zimbabwe, Kolumbii, Tajlandii, Polsce, Albanii, Malezji, Czechach i Turcji uznawanych za kraje wschodzące. Do podwyżki stóp procentowych doszło natomiast w Tadżykistanie, Gruzji, Armenii, Brazylii oraz Kirgistanie uznawanych za kraje wschodzące.

(…)

Dzięki łagodnej polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasz kraj stopniowo pokonuje trudności gospodarcze

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Trudności Białorusi w pozyskaniu finansowania z UE i MFW

Kategoria: Analizy
Decyzja Rosji o wstrzymaniu od początku 2020 r. wsparcia kredytowego dla rządu białoruskiego zmusiła Mińsk do zwrócenia się do Unii Europejskiej oraz kredytodawców międzynarodowych z prośbą o pilne wsparcie finansowe w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.
Trudności Białorusi w pozyskaniu finansowania z UE i MFW