Eryk Łon z RPP: Dzięki polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasza gospodarka staje się coraz bardziej potężna

Eryk Łon z RPP: Dzięki polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasza gospodarka staje się coraz bardziej potężna

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Coraz więcej otrzymujemy dowodów na to, że sektor bankowy coraz lepiej sobie radzi w środowisku niskich stóp procentowych i do tej poprawy nie jest mu potrzebna podwyżka stóp przez bank centralny. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że stabilizacja stóp na niskim poziomie sprzyja utrzymywaniu na niskim poziomie kosztów obsługi długu publicznego oraz kosztów obsługi kredytów, w tym także kredytów mieszkaniowych – podkreślił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Bankierzy centralni wykazują coraz większą troskę o sferę realną gospodarki

Trwający już wiele miesięcy okres walki z makroekonomicznymi  skutkami rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w różnych krajach skłania do refleksji nad zmieniającą się rolą banków centralnych w gospodarce. Wydaje się, że w coraz większym stopniu bankierzy centralni są skłonni wyrażać troskę o miejsca pracy i w ogóle realną sferę gospodarki, a nie tylko o stabilizowanie procesów inflacyjnych.

Obecnie następuje przemodelowanie sposobu funkcjonowania banków centralnych

Znajdujemy się po prostu w specyficznym okresie historii, w którym tendencje inflacyjne wydają się ponadstandardowo nasilone, ale w przekonaniu wielu wpływowych ekonomistów mają one charakter przejściowy. To właśnie przekonanie o przejściowości, czy też inaczej mówiąc tymczasowości zjawisk inflacyjnych, w połączeniu z przekonaniem o znaczeniu potrzeby wspierania aktywności gospodarczej powoduje, że następuje pewne przemodelowanie sposobu funkcjonowania banków centralnych. (…)

Eryk Łon z RPP: Dzięki polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego nasza gospodarka staje się coraz bardziej potężna

16 września 2021 08:55/w Informacje, Polska
Radio Maryja

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane