Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część ’22 / PAP

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie stóp proc. na obecnym poziomie także przez część '22 / PAP

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Żeby wspierać proces ożywienia gospodarczego w Polsce, być może warto utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie nie tylko do końca 2021 r., ale także przez jakąś część 2022 r. – napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Dodał, że decyzje będą zależeć od najbliższych projekcji inflacji w listopadzie i marcu.

„Chcąc wspierać dalej proces ożywienia gospodarczego w naszym kraju być może warto utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie nie tylko do końca tego roku, lecz także przez jakąś część roku następnego. Wiele będzie zależeć od treści zarówno tegorocznej projekcji listopadowej, jak również projekcji z marca roku następnego. Generalnie opowiadam się za tym, aby starać się czynić wszystko, co tylko możliwe, aby wspierać powrót polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego a ekspansywna polityka pieniężna może być bardzo pomocna w realizacji tego celu” – napisał Łon.

„Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że scenariusz przejściowego charakteru wzrostu presji inflacyjnej ma charakter bazowy i gdyby okazało się jednak, że z różnego typu analiz wynika, że realna staje się perspektywa trwałego utrzymywania się inflacji nieco powyżej 3,5 proc. być może wówczas należałoby rozważyć przemyślenie podjęcia decyzji o zwiększeniu poziomu stóp procentowych” – dodał.

Zdaniem Łona, presja inflacyjna płynąca z segmentu cen ropy naftowej wydaje się istotnie zmniejszać, a to zjawisko zdecydowanie warto brać pod uwagę podczas „procesu refleksji” nad optymalnym sposobem prowadzenia polskiej polityki pieniężnej. (…)

tus/ asa/

 

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane